Feature

O svadbách všeobecne

Náplň starejšieho.

       V minulosti jeho poslaním bolo riadiť svadobné udalosti a dodržiavať zvyky tak, aby nevznikali zbytočné komplikácie. 


      Dnešná doba si však vynútila, že mu pripadla i úloha zabávača.


      Prečo?

      Lebo svadobný ceremoniál aj s hostinou je dlhý maratón 12 až 14 hodín neustálej aktivity. Zvyčajne začína medzi 10 a 14 hodinou a končí až na druhý deň medzi 2 a 4 hodinou rannou. Absolvovať ho s radosťou a zároveň prekonať únavu, to sa dá zvládnuť iba pravidelným striedaním udalostí: tanec, oddych, zábava. A tu je úloha starejšieho, (koordinátora a zabávača), nenahraditeľná.

     Dobrý starejší začína svadbu už niekoľko týždňov pred jej termínom

Svadba z pohľadu Vierky

 


Prečo svadba a ako by mala vyzerať?

 

     Dovolím si teraz trochu diskutovať o tom, prečo svadba a ako by mala vyzerať.

     Môj názor na svadby pramení z našich skúseností a situácií, v ktorých sme sa my, ako kapela, a ja ako starejšia, ocitli. V týchto článkoch budem apelovať viac na nevesty, pretože tie sú väčšinou tou rozhodujúcou osobou pri organizačných veciach.

     Ak chcú dvaja ľudia spolu žiť, mať rodinu a chcú to mať aj úradmi potvrdené v podobe sobáša, je to správne. Ale na to, aby som uzavrela sobáš mi stačí môj nastávajúci a dvaja svedkovia. Dosiahnem tým vytúžené manželstvo a bez akýchkoľvek starostí si žijem v manželskom zväzku.
     To by bolo v prípade, že nemám blízku rodinu a ani priateľov, s ktorými by som chcela môj sobáš osláviť.

     Iné však je, keď sa rozhodnete plánovať svadbu, na ktorú hodláte pozvať aj ďalších hostí.
     A tu musím upozorniť vás hneď na prvú vec.

   Kvôli čomu pozývate týchto ľudí?: 

Svadby z pohľadu starejšieho Milana

 

Oznam 

 
 Starejší Milan Sopko už od konca roku 2008 činnosť starejšieho nevykonáva.

     Ale počas nesmierne plodnej spolupráce s nami (hudobnou skupinou JEWEL SK) nám zanechal v článkoch dobré rady, ako dosiahnuť na svadbe ten najlepší výsledok, a ktoré sú stále aktuálne. A preto ich s jeho súhlasom zverejňujeme s prianím: "nech vám poslúžia"

     Súčasne sú nám tieto jeho slová krásnou spomienkou na spoluprácu s ním, ktorú sme vtedy pomenovali: "JEWEL TEAM" 

Svadba z pohľadu Joja


 Úspech sa dá dosiahnuť len príkladnou spoluprácou       Nasledovné riadky som napísal hlavne pre tých mladomanželov, ktorí:

  • - hlboko vo svojom srdci, chcú dosiahnuť len najlepší výsledok na svojej svadbe,
    - sú ochotní preň urobiť maximum,
    - a chcú vedieť: "Ako na to?"

     Aby si všetci hostia na ich svadbe aj po rokoch, keď si na ňu spomenú, mohli s radosťou povedať:
     "Tá ich svadba, to bola bomba!"

     Takýto bombový výsledok sa nedá dosiahnuť náhodne, bez spolupráce všetkých, lebo je niekoľko článkov, ktoré sa významne podieľajú na výsledku: "obsluha, hudba i starejší, svadobní rodičia, ale najviac nevesta a ženích". Oni sú na svadbe vzory, ktoré svadobní hostia sú ochotní akceptovať a nasledovať.

    Uvediem nádherný príklad takejto spolupráce, ktorý sa zrodil na svadbe manželov Dadajových.

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie

  •  JEWEL SK - hudobná skupina 
  • Vierka Triznová - Giertlová
  • +421 905 936 833
  • vierka@jewel.sk
  •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica