Feature

15 feb

Svadba po vedením Vierky 


Všetko sa začína už pri Vierkinom prvom stretnutí so snúbencami, najčastejšie tak týždeň pred ich svadbou.

     Pred svadbou sa dobrý starejší osobne stretáva so snúbencami a oboznámi ich so zvykmi, ktoré sú súčasťou svadby. Vždy s nimi podrobne preberie celý priebeh svadby, aby snúbenci boli informovaní, ale tak isto aby aj starejší získal prehľad o tom, ako si celý priebeh rodina predstavuje. U Vierky je to samozrejmé.

     Toto stretnutie je veľmi dôležité a nesmie sa podceňovať jeho význam. Získaním informácií sa predchádza zbytočným nedorozumeniam, trápnym situáciám a chaosu, hlavne počas oficiálnej časti.

     Počas rozhovoru je samozrejme priestor aj na rady zo strany starejšieho, získané na svadbách.
     Niektoré veci sa môžu zdať zanedbatelné, alebo zbytočné, ale na zázname kamery niekedy veľmi zle ukážu. Ale čo je horšie, negatívne ovplyvňujú priebeh svadby, čo sa potom automaticky premietne do zhoršeného konečného výsledku.

 

      V deň sobáša príde starejšia Vierka do rodiny ženícha, kde v krátkosti urobí uvítanie rodiny a odobierku od svadobných rodičov mladého zaťa. Vzápätí oboznámi hostí, čo sa bude diať v nasledujúcich chvíľach, kde sa ide, ako sa budú prepravovať, čo sa bude diať pri príchode k mladej neveste a pod. 

Od prvých slov by mal svadobné organizovanie so všetkou zodpovednosťou vziať na svoje plecia. Vždy musí informovať o nasledujúcich krokoch, aby hostia boli , ako sa hovorí-IN.


     Ja, ako harmonikár Jojo, idem s ňou, a hrou na harmonike i spevom bavím svadobných hostí.


     Keď svadobný sprievod ženícha, na čele so starejšou Vierkou spolu so mnou, prichádza k mladej neveste, je dobré a pôsobivé, keď zaťova rodina prichádza do dvora so spevom, (samozrejme je to otázka ústretovosti svadobných hostí zo zaťovej strany). Pri dverách bytu či domu mladej nevesty, pokiaľ sa tak dohodlo na prvom stretnutí, sa môžu urobiť tzv. prekáračky. Pri nich svadobčania zažijú kopec srandy a môžu sa svojimi poznámkami tiež zapojiť do slovných poznámok, čo je vítané a veselé. Po vstupe do bytu či domu sa oboznámi rodina, za akým účelom prišiel svadobný sprievod a hľadá sa nevesta. Po jej privedení urobí starejšia poďakovanie rodičom, (z oboch strán) a zinscenuje odobierku mladej nevesty. U nevesty, sa po odobierke popripínajú mužom pierka a prípadne sa dozdobia stužkami autá. Pri odchode od nevesty, starejší znovu oboznámi hostí, kde sa ide na sobáš, akým spôsobom sa bude vchádzať do kostola, ako sa budú prepravovať atď.

     Na sobáš sa dá vchádzať rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob je, že ženích čaká nevestu pred oltárom a ona prichádza ako posledná. Vedie ju jej otec. Druhý spôsob je ten, že nevesta vchádza ku sobášu zároveň so ženíchom vedú ich rodičia. (Ženícha vedie jeho mama, nevestu jej otec ) Svadobní hostia kráčajú za nimi. Alebo svadobní hostia vojdú prví a nevesta so ženíchom prichádzajú spolu so svedkami ako poslední. Vždy je to otázka dohody na prvom stretnutí, samozrejme s upovedomením pána farára, organistu, matrikárky, teda ľudí, ktorí prispievajú k samotnému sobášnemu aktu.


     Po sobáši nasledujú gratulácie. Gratulantom môže ponúkať buď družička, alebo určená osoba zákusky, alebo pálené. Odtiaľ sa väčšinou ide do miestnosti kde pokračuje zábava, môže to byť ale skombinované s fotením mladých. Detaily musia byť dohodnuté na prvom stretnutí a ľudia musia vedieť ako to prebehne.


 

     Po príchode do sály buď personál, vedúci a niekedy v ich mene aj starejší privíta mladomanželov aj svadobných hostí. Zablahoželá mladomanželom a rozbíja sa tanier, ako symbol rozbitých čriepkov pre šťastie. Tam sa dokazuje, ako budú spoločne pracovať na svojom rodinnom šťastí. Nie je na škodu nejaká vtipná poznámka. Pred odnesením nevesty v zaťovom náruči za vrch stola si ešte mladomanželia pripíjajú šampanským na svoje zdravie, spolu s tým, kto ich vítal na sále.

      Následne, po usadení hostí sa prednesie prípitok. Mal by byť krátky, výstižný a hlavne úprimný. Ak je rodina nábožensky založená, samozrejme sa uskutoční aj spoločná modlitba.      Pri príhovoroch k jedlu, nakŕmime svadobnou polievočkou mladomanželov. Bývalo zvykom, že dobrú chuť prišli popriať aj kuchárky. Mali pekné a hlavne vtipné riekanky, ktorými zabávali hostí. Dnes túto úlohu miesto nich robí starejšia Vierka, aby sme oživili pekné a veselé zvyky, ktoré vymierajú.


      Keď začnú roznášať hlavné jedlo, tak rozdelíme svadobnej rodine kohútika. Sú to vtipné poznámky nasmerované na nevestu, ženícha, svadobné mamky, ockov, svadobných hostí, muziku, starejšieho. Tak vyplníme čakanie hostí na hlavné jedlo.

     Určite tušíte, čo nasleduje po jedle.

     Svojím prvým manželským tancom otvoria svadobnú zábavu mladomanželia. Tu sa snažíme vytiahnuť na tanečný parket všetkých hostí. Súčasťou prvého mladomanželského tanca je i rodičovský tanec, a poďakovanie za pozvanie a pohostenie sponzorom tejto svadby.

     Po kole nasleduje prestávka, cez ktorú ponúkame rýmovačkami nápoje. Banketovou formou predstavujeme rodinu a každý má možnosť prísť sa zoznámiť s nevestou a ženíchom osobne a tiež si s nimi pripiť. Zároveň sa zoznamujú aj hostia medzi sebou. Takéto zoznámenie sa je veľmi dobré aj kvôli tomu, že každý sa predstavuje z očí do očí a nie pred všetkými, lebo sa neprejaví tréma.

     Nasleduje tanec a v ďalšej prestávke vyskúšame ženícha z jeho zdatnosti a zmyslu pre humor. Je to asi päť minútový vstup, v ktorom ženích ukáže hosťom, ako rád sa zabáva a ako mu záleží na tom, aby sa oni ako hostia cítili dobre. V neposlednom rade je to vynikajúce pre ukážku na kameru, kde dokážeme ženícha vyzdvihnúť v očiach tých, ktorí pozerajú záznam zo svadby.

     Aj na nevestu príde rad. Po kole a prestávke si nevesta odskúša svoj pozorovací talent. Je to tiež veselé a ľudia sa začínajú super baviť. Netreba však mať nejaké obavy, alebo stresy. Ide o zábavu, a tak to berú aj hostia. Sú mladomanželom vďační za takéto milé spestrenie večera.

 

     Takto sa ani nenazdáme a je tu polnoc. Tu starejšia Vierka vysvetlí hosťom, ako prebiehalo voľakedy začepčenie v okolí Banskej Štiavnice, a názorne to aj s nevestou a ženíchom predvedú. Pri snímaní vienka mladej neveste pomáhajú starejšej: dvaja družbovia a krstná mamka. Po odobratí vienka sa zloží pierko i ženíchovi. Hudobne celý tento program doprevádzam hrou na harmonike a spevom. 

 


     Ešte nasleduje ukážka ako prebiehal v minulosti únos nevesty a nasleduje vykrúcanka, alebo venčekový tanec. (Väčšinou tento polnočný zvyk predvádzame kompletný. Myslíme si, že stojí za to a zatiaľ mal vždy úspech.) Častejšie býva že po ňom sa ide mladá nevesta prezliecť ešte pred vykrúcankou, aby v nej nemusela tancovať vo svadobných šatách, ktoré sú na tancovanie dosť nepohodlné.


       Niekedy sa do krojov prezliekajú obaja. Ale väčšinou ženích ostáva v sále. 


     Toho zatiaľ, kým sa nevesta prezlieka, prijímajú do cechu ženáčov. Je to pánska jazda, lepšie povedané, chlapi sa pochytajú, zaspievajú si a niečím si pripijú s čerstvým ženáčom. Ženy zatiaľ môžu okolo nich urobiť kruh, a veselo spievať a tancovať.
     Alebo zoberiem harmoniku a na nej so spevom zabávam svadobných hostí.
 

     Keď sa vráti nevesta prezlečená, privítame ju ako mladú ženu, (už nie nevestu).


     Po vykrúcanke nasleduje krájanie torty. Svadobná torta je tiež symbol šťastia. Pri spoločnom krájaní, majú mladomanželia ukázať, že vedia svoje šťastie uchopiť pevne do rúk.


     No kým hostia papajú tortu, mladí skladajú gazdovskú prísahu. Táto prísaha sa skladá na metlu a na varechu. Je to veľmi veselá časť programu, na ktorej sa hostia dobre zabávajú. Na záver tejto prísahy si mladí pripijú, aby spečatili svoj sľub.

     Ani svadobné mamky sa nebudú nečinne prizerať. Oni zas budú skladať sľub svokier, v ktorom im sľúbia všetko možné aj nemožné. To je pre mladomanželov krásny svadobný dar. Svokričky si tiež svoj sľub spečatia prípitkom.


    Na záver sa patrí poďakovať. Robí to starejší a nesmie zabudnúť na nikoho, kto akokoľvek prispel k úspešnému priebehu svadobného diania.


    K svadbe tiež patrí i tancovačka, a tanečné kolá, ktoré striedame a prispôsobujeme podľa potrieb svadobných hostí, a želaniu mladomanželov.


     Určite je toho veľa, čo sa ešte dá predvádzať na svadbe, a po dohovore s mladomanželmi to meníme, podľa ich želania, v tomto článku sme sa však snažili sme sa predostrieť takú chronológiu, ktorá by vás mala viesť. Vyberte si z toho také veci, aby ste aj s odstupom času mali čo na kamere, či fotkách s hrdosťou sa preukázať zo svojej svadby. Každému účastníkovi na vašej svadbe by o to malo ísť, ale predovšetkým Vám milí snúbenci.


    Ak aj nebudeme my: "hudobná skupina JEWEL SK" na vašej svadbe, prajeme Vám, aby tá Vaša bola presne podľa Vašich predstáv.

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /hosting/jewel.sk/plugins/content/jhimagepopup/jhimagepopup.php on line 108
  •  JEWEL SK - hudobná skupina 
  • Vierka Triznová - Giertlová
  • +421 905 936 833
  • vierka@jewel.sk
  •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica