15 feb

Náplň starejšieho.

       V minulosti jeho poslaním bolo riadiť svadobné udalosti a dodržiavať zvyky tak, aby nevznikali zbytočné komplikácie. 


      Dnešná doba si však vynútila, že mu pripadla i úloha zabávača.


      Prečo?

      Lebo svadobný ceremoniál aj s hostinou je dlhý maratón 12 až 14 hodín neustálej aktivity. Zvyčajne začína medzi 10 a 14 hodinou a končí až na druhý deň medzi 2 a 4 hodinou rannou. Absolvovať ho s radosťou a zároveň prekonať únavu, to sa dá zvládnuť iba pravidelným striedaním udalostí: tanec, oddych, zábava. A tu je úloha starejšieho, (koordinátora a zabávača), nenahraditeľná.

     Dobrý starejší začína svadbu už niekoľko týždňov pred jej termínom

pracovnou poradou s jej organizátormi, aby svojimi skúsenosťami bol nápomocný pri zostavení plánu o jej priebehu. V deň svadby je prvý na dohodnutom zraze svadobných hostí, aby neustále riadil svadobné udalosti až do samého záveru. Je preto veľmi dôležitým článkom pri vytváraní dobrého výsledku.

     Tak, ako to platí o každom, tak aj starejší môže byť dobrý alebo zlý. Bohužiaľ aj my sme už zažili obidva príklady. Aj keď sme sa snažili urobiť maximum, aby sme napravili jeho zlyhanie, zlý dojem z akcii sa už vymazať nedal. Preto sme sa rozhodli nacvičiť vlastný svadobný program, čoho sa Vierka zhostila výborne. Tento variant je rozhodne lepší, ako spolupráca s priemerným starejším, ba dokáže nahradiť aj vynikajúceho, lebo sme zohratý ako hudobná skupina JEWEL SK, i ako harmonikár Jojo, i ako starejšia Vierka.

     Je veľmi namáhavé psychicky aj fyzicky zastúpiť rolu starejšieho a súčasne účinkovať aj v kapele. 


     Ale zvládame to v pohode a keď nám po svadbe mladomanželia alebo svadobčania ďakujú vynikajúci výsledok svadby, tak ten pocit pri srdiečku nám vynahradí všetku tú vynaloženú námahu.

     A viete, že tieto služby navyše máte zadarmo?
     Robíme ich pre dobrý výsledok svadby, lebo ako bolo spomenuté so zlým starejším, sa dobrý výsledok dosiahnuť ani nedá. Vtedy robíme čo môžeme, a vynakladáme neskutočné množstvo sily a energie na odstraňovanie prešľapov neschopného starejšieho, oveľa viac ako keď má Vierka roľu starejšieho vo svojej réžie, ale niekedy je to tak silné, že už to proste nejde.  


 

Tip na super starejšieho 


     Raz som si prečítal, že chválenie sa hudby, kameramanov, starejších, fotografov navzájom je úbohé. Vraj si tak chcú navzájom dohadzovať kšefty. No podľa mňa je tento názor veľmi mylný.

     Veď, keď začneme robiť prípravy na akúkoľvek akciu, vždy si najskôr získavame tie najlepšie informácie, z tých najlepších zdrojov. A kto už môže byť lepšie informovaný ako ten, kto v danom obore pracuje? Len trochu porozmýšľajte o tejto skutočnosti. Posúďte ju sami.
      Nakoniec - je to len naše doporučenie, ktoré môžete alebo nemusíte akceptovať .

     No a keby som mal ja osobne organizovať svadbu, ako starejšieho by som určite bral len Vierku z hudobnej skupiny JEWEL SK. Nie preto, že by som ju chcel ako kolegyňu preferovať, ale pretože ju poznám a viem, ako to robí. Už toľko krát som ju videl pri práci starejšej, a vždy ma presvedčila výsledkami, že ju robí vynikajúco. Ani jedno pokazenie, čo svedčí o tom, že naozaj patrí k špičke. Vypracovala sa. 

     Je úžasné s ňou spolupracovať. Vždy, keď sa ako člen hudby spolu stretneme na svadbe, mám možnosť sledovať, ako má do detailov premyslenú koordináciu svadobných udalostí.
     Ako je po celý čas neustále v strehu, aby jej neunikali dôležité momenty, ktoré tvoria úspech alebo neúspech.
     Ako si plánuje svadobný program.
     Je ako živé striebro, vždy všade tam, kde je potrebná na dosiahnutie najlepšieho výsledku.

     A jej finančná odmena je za to nulová, lebo to berie ako rozšírenie služieb našej kapely. Ale keď zoberiete do úvahy jej dosahované výsledky a porovnáte ich s inými, tak by si naozaj mohla pýtať toľko čo iní, ak nie aj viac.
     To preto, lebo je: "Človek s veľkým srdcom a ide jej o vec!"

     Skutočnosť, že spolupracujeme nám umožnila nacvičiť aj spoločný polnočný program a ponúkame ho ako:
     "Svadobný polnočný program hudobnej skupiny JEWEL SK."
     To preto, aby sme dosiahli ešte lepší konečný výsledok každej svadby, na ktorú ideme spoločne.


Svadba po vedením Vierky 


Všetko sa začína už pri Vierkinom prvom stretnutí so snúbencami, najčastejšie tak týždeň pred ich svadbou.

     Pred svadbou sa dobrý starejší osobne stretáva so snúbencami a oboznámi ich so zvykmi, ktoré sú súčasťou svadby. Vždy s nimi podrobne preberie celý priebeh svadby, aby snúbenci boli informovaní, ale tak isto aby aj starejší získal prehľad o tom, ako si celý priebeh rodina predstavuje. U Vierky je to samozrejmé.

     Toto stretnutie je veľmi dôležité a nesmie sa podceňovať jeho význam. Získaním informácií sa predchádza zbytočným nedorozumeniam, trápnym situáciám a chaosu, hlavne počas oficiálnej časti.

     Počas rozhovoru je samozrejme priestor aj na rady zo strany starejšieho, získané na svadbách.
     Niektoré veci sa môžu zdať zanedbatelné, alebo zbytočné, ale na zázname kamery niekedy veľmi zle ukážu. Ale čo je horšie, negatívne ovplyvňujú priebeh svadby, čo sa potom automaticky premietne do zhoršeného konečného výsledku.

 

      V deň sobáša príde starejšia Vierka do rodiny ženícha, kde v krátkosti urobí uvítanie rodiny a odobierku od svadobných rodičov mladého zaťa. Vzápätí oboznámi hostí, čo sa bude diať v nasledujúcich chvíľach, kde sa ide, ako sa budú prepravovať, čo sa bude diať pri príchode k mladej neveste a pod. 

Od prvých slov by mal svadobné organizovanie so všetkou zodpovednosťou vziať na svoje plecia. Vždy musí informovať o nasledujúcich krokoch, aby hostia boli , ako sa hovorí-IN.


     Ja, ako harmonikár Jojo, idem s ňou, a hrou na harmonike i spevom bavím svadobných hostí.


     Keď svadobný sprievod ženícha, na čele so starejšou Vierkou spolu so mnou, prichádza k mladej neveste, je dobré a pôsobivé, keď zaťova rodina prichádza do dvora so spevom, (samozrejme je to otázka ústretovosti svadobných hostí zo zaťovej strany). Pri dverách bytu či domu mladej nevesty, pokiaľ sa tak dohodlo na prvom stretnutí, sa môžu urobiť tzv. prekáračky. Pri nich svadobčania zažijú kopec srandy a môžu sa svojimi poznámkami tiež zapojiť do slovných poznámok, čo je vítané a veselé. Po vstupe do bytu či domu sa oboznámi rodina, za akým účelom prišiel svadobný sprievod a hľadá sa nevesta. Po jej privedení urobí starejšia poďakovanie rodičom, (z oboch strán) a zinscenuje odobierku mladej nevesty. U nevesty, sa po odobierke popripínajú mužom pierka a prípadne sa dozdobia stužkami autá. Pri odchode od nevesty, starejší znovu oboznámi hostí, kde sa ide na sobáš, akým spôsobom sa bude vchádzať do kostola, ako sa budú prepravovať atď.

     Na sobáš sa dá vchádzať rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob je, že ženích čaká nevestu pred oltárom a ona prichádza ako posledná. Vedie ju jej otec. Druhý spôsob je ten, že nevesta vchádza ku sobášu zároveň so ženíchom vedú ich rodičia. (Ženícha vedie jeho mama, nevestu jej otec ) Svadobní hostia kráčajú za nimi. Alebo svadobní hostia vojdú prví a nevesta so ženíchom prichádzajú spolu so svedkami ako poslední. Vždy je to otázka dohody na prvom stretnutí, samozrejme s upovedomením pána farára, organistu, matrikárky, teda ľudí, ktorí prispievajú k samotnému sobášnemu aktu.


     Po sobáši nasledujú gratulácie. Gratulantom môže ponúkať buď družička, alebo určená osoba zákusky, alebo pálené. Odtiaľ sa väčšinou ide do miestnosti kde pokračuje zábava, môže to byť ale skombinované s fotením mladých. Detaily musia byť dohodnuté na prvom stretnutí a ľudia musia vedieť ako to prebehne.


 

     Po príchode do sály buď personál, vedúci a niekedy v ich mene aj starejší privíta mladomanželov aj svadobných hostí. Zablahoželá mladomanželom a rozbíja sa tanier, ako symbol rozbitých čriepkov pre šťastie. Tam sa dokazuje, ako budú spoločne pracovať na svojom rodinnom šťastí. Nie je na škodu nejaká vtipná poznámka. Pred odnesením nevesty v zaťovom náruči za vrch stola si ešte mladomanželia pripíjajú šampanským na svoje zdravie, spolu s tým, kto ich vítal na sále.

      Následne, po usadení hostí sa prednesie prípitok. Mal by byť krátky, výstižný a hlavne úprimný. Ak je rodina nábožensky založená, samozrejme sa uskutoční aj spoločná modlitba.      Pri príhovoroch k jedlu, nakŕmime svadobnou polievočkou mladomanželov. Bývalo zvykom, že dobrú chuť prišli popriať aj kuchárky. Mali pekné a hlavne vtipné riekanky, ktorými zabávali hostí. Dnes túto úlohu miesto nich robí starejšia Vierka, aby sme oživili pekné a veselé zvyky, ktoré vymierajú.


      Keď začnú roznášať hlavné jedlo, tak rozdelíme svadobnej rodine kohútika. Sú to vtipné poznámky nasmerované na nevestu, ženícha, svadobné mamky, ockov, svadobných hostí, muziku, starejšieho. Tak vyplníme čakanie hostí na hlavné jedlo.

     Určite tušíte, čo nasleduje po jedle.

     Svojím prvým manželským tancom otvoria svadobnú zábavu mladomanželia. Tu sa snažíme vytiahnuť na tanečný parket všetkých hostí. Súčasťou prvého mladomanželského tanca je i rodičovský tanec, a poďakovanie za pozvanie a pohostenie sponzorom tejto svadby.

     Po kole nasleduje prestávka, cez ktorú ponúkame rýmovačkami nápoje. Banketovou formou predstavujeme rodinu a každý má možnosť prísť sa zoznámiť s nevestou a ženíchom osobne a tiež si s nimi pripiť. Zároveň sa zoznamujú aj hostia medzi sebou. Takéto zoznámenie sa je veľmi dobré aj kvôli tomu, že každý sa predstavuje z očí do očí a nie pred všetkými, lebo sa neprejaví tréma.

     Nasleduje tanec a v ďalšej prestávke vyskúšame ženícha z jeho zdatnosti a zmyslu pre humor. Je to asi päť minútový vstup, v ktorom ženích ukáže hosťom, ako rád sa zabáva a ako mu záleží na tom, aby sa oni ako hostia cítili dobre. V neposlednom rade je to vynikajúce pre ukážku na kameru, kde dokážeme ženícha vyzdvihnúť v očiach tých, ktorí pozerajú záznam zo svadby.

     Aj na nevestu príde rad. Po kole a prestávke si nevesta odskúša svoj pozorovací talent. Je to tiež veselé a ľudia sa začínajú super baviť. Netreba však mať nejaké obavy, alebo stresy. Ide o zábavu, a tak to berú aj hostia. Sú mladomanželom vďační za takéto milé spestrenie večera.

 

     Takto sa ani nenazdáme a je tu polnoc. Tu starejšia Vierka vysvetlí hosťom, ako prebiehalo voľakedy začepčenie v okolí Banskej Štiavnice, a názorne to aj s nevestou a ženíchom predvedú. Pri snímaní vienka mladej neveste pomáhajú starejšej: dvaja družbovia a krstná mamka. Po odobratí vienka sa zloží pierko i ženíchovi. Hudobne celý tento program doprevádzam hrou na harmonike a spevom. 

 


     Ešte nasleduje ukážka ako prebiehal v minulosti únos nevesty a nasleduje vykrúcanka, alebo venčekový tanec. (Väčšinou tento polnočný zvyk predvádzame kompletný. Myslíme si, že stojí za to a zatiaľ mal vždy úspech.) Častejšie býva že po ňom sa ide mladá nevesta prezliecť ešte pred vykrúcankou, aby v nej nemusela tancovať vo svadobných šatách, ktoré sú na tancovanie dosť nepohodlné.


       Niekedy sa do krojov prezliekajú obaja. Ale väčšinou ženích ostáva v sále. 


     Toho zatiaľ, kým sa nevesta prezlieka, prijímajú do cechu ženáčov. Je to pánska jazda, lepšie povedané, chlapi sa pochytajú, zaspievajú si a niečím si pripijú s čerstvým ženáčom. Ženy zatiaľ môžu okolo nich urobiť kruh, a veselo spievať a tancovať.
     Alebo zoberiem harmoniku a na nej so spevom zabávam svadobných hostí.
 

     Keď sa vráti nevesta prezlečená, privítame ju ako mladú ženu, (už nie nevestu).


     Po vykrúcanke nasleduje krájanie torty. Svadobná torta je tiež symbol šťastia. Pri spoločnom krájaní, majú mladomanželia ukázať, že vedia svoje šťastie uchopiť pevne do rúk.


     No kým hostia papajú tortu, mladí skladajú gazdovskú prísahu. Táto prísaha sa skladá na metlu a na varechu. Je to veľmi veselá časť programu, na ktorej sa hostia dobre zabávajú. Na záver tejto prísahy si mladí pripijú, aby spečatili svoj sľub.

     Ani svadobné mamky sa nebudú nečinne prizerať. Oni zas budú skladať sľub svokier, v ktorom im sľúbia všetko možné aj nemožné. To je pre mladomanželov krásny svadobný dar. Svokričky si tiež svoj sľub spečatia prípitkom.


    Na záver sa patrí poďakovať. Robí to starejší a nesmie zabudnúť na nikoho, kto akokoľvek prispel k úspešnému priebehu svadobného diania.


    K svadbe tiež patrí i tancovačka, a tanečné kolá, ktoré striedame a prispôsobujeme podľa potrieb svadobných hostí, a želaniu mladomanželov.


     Určite je toho veľa, čo sa ešte dá predvádzať na svadbe, a po dohovore s mladomanželmi to meníme, podľa ich želania, v tomto článku sme sa však snažili sme sa predostrieť takú chronológiu, ktorá by vás mala viesť. Vyberte si z toho také veci, aby ste aj s odstupom času mali čo na kamere, či fotkách s hrdosťou sa preukázať zo svojej svadby. Každému účastníkovi na vašej svadbe by o to malo ísť, ale predovšetkým Vám milí snúbenci.


    Ak aj nebudeme my: "hudobná skupina JEWEL SK" na vašej svadbe, prajeme Vám, aby tá Vaša bola presne podľa Vašich predstáv.


 

Akú hudbu si vybrať na svadbu? 

     To býva pre snúbencov často krát veľká dilema.

     Tu je najlepšie prejsť si ešte raz celý zoznam hostí a skúsiť ich zaradiť do určitého žánru. (Robte to, len keď ich veľmi dobre poznáte! Ale môžete im zavolať a spýtať sa ich.)

     Sú snúbenci, ktorí s väčšinou svojich hostí už na podobnej akcii boli a presne vedia, ako a na čo sa najviac zabávali. Podľa toho treba zvoliť aj hudbu. Ak neviete svojich hostí odhadnúť, potom zvoľte radšej hudbu, ktorá vie zastúpiť každý žáner. (ľudové, country, disco, repete atď.)

     Nerozmýšľajte: "Ja nemám rada (rád) ľudové skladby, určite ich aj ostatní nebudú mať radi."
     Veď nemusíte tancovať na ľudové, ak nechcete. Vtedy sa môžete venovať ostatným hosťom, alebo si oddýchnuť.

     Podľa hostí by sa mala kapela potom prispôsobiť väčšine hostí. Ak chce väčšina z nich moderné, tak treba hrať moderné. Ak chce väčšina ľudové, tak treba hrať ľudové.  Chvíľu to a chvíľu zas ono.
     No je veľmi dôležité, aby sa hostia navzájom tolerovali.

     A vy, ako mladomanželia ich môžete správne usmerniť, spriateliť všetky vekové kategórie a byť pre nich vzorom v zábave. 

     Ale, ak si so svojimi hosťami zatancujete aj na ľudovky, hoci ich neobľubujete, dáte  tým hosťom na vedomie, že si ich veľmi vážite.
     A potom vás bude hriať pocit - radosť z dobrého výsledku. Uvidíte, taký pocit sa kúpiť nedá - je k nezaplateniu.
     A po čase sa vám zaradí medzi - najkrajšie spomienky na vašu svadbu.


 

Foto:  Pierka pre starejšieho


 


Foto:  Medovníky na svadbu