23 feb
SOMIX - Milan Sopko
SOMIX - Milan Sopko

      Už v roku 2009 nás pre pracovnú vyťaženosť (odvtedy sa venuje len elektro prácam každého druhu, "SOMIX"  sa volá jeho firma) opustil starejší Milan, a jeho žezlo starejšieho  prevzala Vierka. Nakoľko sme inováciou nových prvkov do pôvodného svadobného programu zachovali v ňom všetko to dobré a osvedčené, nie je nutné ani aktualizovať tieto informantívne články. 

     Súčasne foto bývalého starejšieho Milana, ako i zmienka o ňom, zostáva pre nás krásnou spomienkou na našu nádhernú, plodnú a nesmierne šťastnú vzájomnú spoluprácu. Mnohí, ktorí nás zažili vedia, že bola naozaj príkladná, a spoločne dosiahnuté výsledky stáli naozaj za to.

      Milí snúbenci. 
     Ak hľadáte na svoju svadbu tú správnu muziku a starejšieho, tak túžite nájsť niekoho fakt skúseného a zodpovedného. Dovoľte, aby sme vám pri tejto príležitosti ponúkli služby a skúsenosti nášho svadobného teamu a pomohli vám tak dosiahnuť nezabudnuteľné krásne chvíle na vašu svadbu. 

     Už nie sme trio, sme duo. Tvorí ju starejší a speváčka Vierka, ktorá vedie aj svadobný program, a harmonikár a hudobník Jozef.

     V našej réžii to celé začíname už organizovaním svadby cez internet dlho pred jej termínom. Od samého začiatku sa snažíme komunikovať s Vami - snúbencami a pomáhať Vám našimi skúsenosťami pri organizovaní vašej svadby. (Či už je to pomoc pri výbere správnej svadobnej sály, alebo s časovým harmonogramom, atď.....)
     
Úspech každej svadby spočíva v príkladnej spolupráci mladomanželov, starejšieho, muziky, kameramana, fotografa, obsluhy, atď, .... ale aj samotných svadobných hostí. Vytvorenie tejto spolupráce má na starosti starejší, a my, ako hudba, sme mu v tom nápomocný.       V deň svadby práca nášho Jewel teamu začína už u ženícha, kedy, ako duo, prídeme k nemu, privítame a usmerňujeme hostí a bavíme ich podľa potreby harmonikou, spevom, a vtipným slovom. Počas schádzania hostí u ženícha si starejšia Vierka súčasne pripraví dvoch družbov, ako pomocníkov, ktorí pôjdu hľadať nevestu. Vo vopred dohodnutý čas začne samotná odobierka ženícha od svadobných rodičov. Po nej starejšia informuje hostí, kde a ako sa pôjde pre nevestu, čo sa tam bude diať a pokiaľ sa dá, Jojo zapája ľudí do spevu, aby sa tak navodila veselá svadobná atmosféra. 

     Snažíme sa, aby sa spevom prichádzalo i k neveste. Vierka v tom čase už popredu pripravila rodinu nevesty na príchod ženícha a jeho svadobnej družiny. Keď tí, na čele so starejšou, zabúchajú na dvere u nevesty, tak im svadobní rodičia spolu s hosťami nevesty otvoria dvere, aby medzi nimi a starejšou nastala vtipná konverzácia, ktorá má vytvoriť veselú náladu u svadobných hostí. Vtipným dialógom sa vzájomne prekárajú kto sú, načo prišli, a čo priniesli. Po skončení tohto dialógu, svadobní rodičia dajú súhlas k tomu, aby ženíchova svadobná družina vošla do domu.  

     Tam starejšia požiada svadobných rodičov o zvolenie, aby mohli jeho pomocníci - družbovia pohľadať nevestu. Na tento účel Vierka pripravila a poučila falošné nevesty ako sa majú správať, ktoré sa ako prvé ponúknu ženíchovi, aby sa tak veselosťou odľahčilo napätie, ktoré hlavne zo začiatku sprevádza každé svadobné dianie. Pokým tieto nevesty družbovia hľadajú, s doprovodom harmoniky sa spievajú svadobné piesne.

     Keď sa k ženíchovi dostane tá pravá, vymenia si kyticu a pierko a nasleduje poďakovanie celej rodine.      Po poďakovaní má i nevesta odobierku, po ktorej nasleduje cesta na sobáš. 

     Starejšia Vierka teraz celej svadobnej rodine vysvetlí, kam sa pôjde na sobáš, akým spôsobom sa bude vchádzať do kostola, kde sa bude parkovať, či sa pôjdu po sobáši fotiť, kedy budú gratulácie a množstvo iných organizačných vecí, ktoré hostia musia vedieť, aby nenastal chaos z neinformovanosti. Starejšia tak hostí priebežne informuje a organizuje udalosti, aby sa predišlo nedorozumeniam a zmätkom. Len vtedy, keď sú hostia správne informovaní a vedení, celý priebeh oficiálnej časti svadby je plynulý a pokojný, bez zbytočných stresov.      Po sobáši prichádzajú mladomanželia spoločne so svadobnou družinou do sály, kde ich buď privíta personál, alebo v prípade, že to nemá kto urobiť, víta ich starejšia Vierka.       Po rozbití taniera ženích prenesie nevestu cez prah za vrch stola. Nasleduje usadenie hostí, spoločná modlitba (ak si to mladý želajú ) a slávnostný prípitok.

 
     Po tomto úvode nastal čas na svadobné hodovanie, pri ktorom starejšia Vierka robí program. Sú to humorné príhovory k jedlám, aby sa tak vyplnil čas, a zabavili hostia pokým personál roznáša jedlo medzi všetkých hostí. 


     Po jedle otvárajú mladomanželia svadobnú zábavu prvým manželským tancom. Starejšia Vierka pozve na tanečný parket všetkých hostí, a vytvorí s nimi okolo tancujúcich novomanželov kruh. Neskôr v strede kruhu zorganizuje starejšia aj rodičovský tanec, ako poďakovanie mladých za rodičovkú opateru a výchovu a za pozvanie a svadobné pohostenie hostí.

 

 


 

      Potom až do polnoci prebieha na sále volná tanečná zábava, ktorú starejšia Vierka spestruje hovoreným slovom, či harmonikár Jojo spevom za doprovodu harmoniky, alebo organizovaním rôznych hier. Všetko podľa potreby pre danú chvíľu.Keď nadíde polnoc – čas na odobranie vienka nevesty, spoločne s mladomanželmi predvádzame hosťom celý zvyk, ako volakedy prebiehal na Podhorí.

 
      Starejšia aj so svojimi pomocníkmi družbami ako traja mudrci vchádzajú do sály, aby vypýtali nevestu na odobratie jej vienka a na jej prezlečenie zo svadobného rúcha. Súčasne Vierka hovoreným slovom informuje svadobných hostí o prebiehajúcej udalosti, aby boli v obraze. A zároveň je celý polnočný program podfarbovaný k tomu ladenou hudbou. V tomto článku nie je dosť priestoru na podrobnejšie vysvetlenie polnočného programu, ktorý trvá takmer 20 minút. V jeho závere nevesta spomedzi slobodných dievčat jednu obdaruje vienkom a ženích zas odobraté pierko venuje slobodnému mládencovi.

   

     Po tom nasleduje vykrúcanka (rosa), ktorú v súčasnosti nevesty častejšie tancujú v ženských šatách, občas v kroji. Dôvod? V kroji je na ne iný - krajší pohľad. A za druhé, vykrúcanka je náročný, často krát dosť dlhý tanec, a ženské šaty sú naň pohodlnejšie ako svadobné.

 

 

 

 

    Pokým sa nevesta prezlieka, na sále to vrie, lebo nastal čas na prijímanie ženícha do cechu ženáčov. Slobodní sa so ženíchom lúčia a ženatí ho prijímajú medzi seba. Je to veľmi pekná akcia, chlapi si zaspievajú, pripijú a keď sú aj ženy ústretové, tak počas prijímania vytvoria okolo chlapov kruh a tancujú okolo nich.

Keď je mladá nevesta prezlečená, privítame ju aj so ženíchom v sále už ako mladú pani a pána.

  

 
 

       Potom už do rána prebieha volná zábava a ak je na to priestor, vsúvame znova rôzne prvky programu. Napr. nevesta so zaviazanými očami hľadá ženícha medzi mužmi, krája sa svadobná torta, čítajú sa svadobné telegramy, atď.


    Celý priebeh zábavy prebieha pod našou réžiou a snažíme sa kombinovať jednotlivé časti svadobnej hostiny tak, aby zábava a dobrá nálada gradovala až do úspešného konca. Samozrejme, vždy všetko konzultujeme s mladomanželmi a aj od ich ústretovosti závisí konečný úspech svadby. Oni sú vzorom pre všetkých hostí.

 

    A musíme vyzdvihnúť, že sa neustále na svadbách stretávame s mladomanželmi i so svadobnými hosťami, ktorým príkladná spolupráca nie je cudzia. To je potom radosť robiť.

    V čom je ale zmysel celého programu Jewel teamu?
    V tom, že svadba je časove dosť dlhý maratón (častorkát aj 15-16 hodín), a bez neustálych, citlivo vedených zmien tanečnej zábavy, programu či hovoreného slova, hier, spevu a oddychu, a i príkladnej spolupráce všetkých, sa nedá dosiahnuť úspešný výsledok.

    Tým, že už máme skúsenosti získané z odohratých svadieb, v danú chvíľu vidíme, či je vhodnejšie spraviť hru, zobrať harmoniku a spievať, alebo urobiť tanečné kolo, či niečo iné. Keď sa v správny čas zaradí to najvhodnejšie, vtedy sa dosiahne najlepší výsledok. Mať dar toto vystihnúť sa dá získať len skúsenosťami.

 

    Ak sa vám náš, v krátkosti opísaný, program zapáčil, neváhajte, a využite náš team k tomu, aby ste aj o niekoľko rokov na svoju svadbu spomínali v dobrom, s radosťou v srdci a s úsmevom na tvári. Sme tu pre VÁS.

 

Teší sa na Vás Vierka a Jojo z hudobnej skupiny JEWEL SK,
na svadbách ako starejšia Vierka a harmonikár Jojo:
Váš Svadobný Jewel team.

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /hosting/jewel.sk/plugins/content/jhimagepopup/jhimagepopup.php on line 108
  •  JEWEL SK - hudobná skupina 
  • Vierka Triznová - Giertlová
  • +421 905 936 833
  • vierka@jewel.sk
  •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica