O svadbách všeobecne

Náplň starejšieho

      V minulosti jeho poslaním bolo riadiť svadobné udalosti a dodržiavať zvyky tak, aby nevznikali zbytočné komplikácie. Dnešná doba si však vynútila, že mu pripadla i úloha zabávača.
IMG 9637
     
Prečo?

     Lebo svadobný ceremoniál aj s hostinou je dlhý maratón 12 až 14 hodín neustálej aktivity. Zvyčajne začína medzi 10 a 14 hodinou a končí až na druhý deň medzi 2 a 4 hodinou rannou. Absolvovať ho s radosťou a zároveň prekonať únavu, to sa dá zvládnuť iba pravidelným striedaním udalostí: tanec, oddych, zábava. A tu je úloha starejšieho (koordinátora a zabávača) nenahraditeľná.

     Dobrý starejší začína svadbu už niekoľko týždňov pred jej termínom pracovnou poradou s jej organizátormi, aby svojimi skúsenosťami bol nápomocný pri zostavení plánu o jej priebehu. V deň svadby je prvý na dohodnutom zraze svadobných hostí, aby neustále riadil svadobné udalosti až do samého záveru. Je preto veľmi dôležitým článkom pri vytváraní dobrého výsledku.

     Tak, ako to platí o každom, tak aj starejší môže byť dobrý alebo zlý. Bohužiaľ aj my sme už zažili obidva príklady. 
     Spolupracovať s výborným starejším je radosť a svadba plynie strašne rýchlo. Iné to je so zlým starejším.

     Najhorší prípad sme zažili už dávno, ale spomíname si na to, ako by to bolo včera. Raz sme mali česť spolupracovať s jedným starejším, ktorý už o 20:00 hod. od alkoholu blabotal tak, že mu nebolo rozumieť. Totálne sa opil a také boli i jeho rozhodovania. Strach a hrôza. Mladomanželia boli naši priatelia a ako kapela sme sa snažili urobiť maximum, aby sme napravili jeho zlyhanie, ale zlý dojem zo svadby sme už vymazať nedokázali.
31
     Keď sme neskoršie mnohokrát analizovali túto situáciu, a hľadali riešenia na jej eliminovanie, rozhodli sme sa Vierku povýšiť na starejšiu a nacvičiť vlastný svadobný program. Už zo začiatku sa zhostila tejto roly výborne a časom ju vylepšila tak, že v súčasnosti patrí k najlepším.
     A to aj napriek tomu, že počas svadby učinkuje ako speváčka, čo je psychicky i fyzicky veľmi namáhavá funkcia. 


Svadba pod vedením starejšej Vierky

     Všetko sa začína už pri jej prvom stretnutí so snúbencami.
Hudobna skupina jewel sk 007
     Pred svadbou sa starejšia Vierka stretne so snúbencami a oboznámi ich so zvykmi, ktoré sú súčasťou svadby. Vždy snúbencom podrobne preberie celý priebeh svadby, aby boli informovaní, ale tak isto aby aj ona získala prehľad o tom, ako si celý priebeh svadby predstavujú.


     Toto stretnutie je veľmi dôležité a nesmie sa podceňovať jeho význam. Získaním informácií sa predchádza zbytočným nedorozumeniam, trápnym situáciám a chaosu, hlavne počas oficiálnej časti.

     Počas rozhovoru je samozrejme priestor aj na rady zo strany starejšiej, získané na svadbách.
     Niektoré veci sa môžu zdať zanedbateľné, alebo zbytočné, ale na zázname kamery niekedy veľmi zle ukážu. Ale čo je horšie, negatívne ovplyvňujú priebeh svadby, čo sa potom automaticky premietne do zhoršeného konečného výsledku.

     Starejšia Vierka príde v deň sobáša do rodiny ženícha, tiež Jojo s harmonikou, kde v krátkosti urobí poďakovanie a odobierku od svadobných rodičov mladého zaťa. Vzápätí oboznámi hostí, čo sa bude diať v nasledujúcich chvíľach, kde sa ide, ako sa budú prepravovať, čo sa bude diať pri príchode k mladej neveste a pod. Od prvých slov preberá svadobné organizovanie so všetkou zodpovednosťou na svoje plecia. Vždy informuje o nasledujúcich krokoch, aby hostia boli, ako sa hovorí - IN.

     Keď sa prichádza k mladej neveste, prichádza sa s hudbou na harmonike a spevom, čo je Jojova náplň.
    Je výborné a veľmi pôsobivé, keď zaťova rodina sa zapojí do spevu a takto prichádza do dvora nevesty (samozrejme je to otázka ústretovosti svadobných hostí zo zaťovej strany). Pri dverách bytu (domu) mladej nevesty, pokiaľ sa tak dohodlo na prvom stretnutí, sa môžu urobiť tzv. prekáračky. Tam človek zažije kopec srandy a hostia sa svojimi poznámkami celkom radi zapoja do slovných poznámok. Po vstupe do bytu (domu) sa oboznámi rodina, za akým účelom prišiel svadobný sprievod a hľadá sa nevesta. Po jej privedení urobí starejšia Vierka poďakovanie rodičom (z oboch strán) a zinscenuje odobierku mladej nevesty. U nevesty, sa po odobierke popripínajú mužom pierka a prípadne sa dozdobia stužkami autá. Pri odchode od nevesty, starejšia znovu oboznámi hostí, kde sa ide na sobáš, akým spôsobom sa bude vchádzať do kostola, ako sa budú prepravovať, atď.


     Na sobáš sa dá vchádzať rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob je, že ženích čaká nevestu pred oltárom a ona prichádza ako posledná. Vedie ju jej otec. Druhý spôsob je ten, že nevesta vchádza ku sobášu zároveň so ženíchom a vedú ich rodičia (Ženícha vedie jeho mama, nevestu jej otec). Svadobní hostia kráčajú za nimi. Alebo svadobní hostia vojdú prví a nevesta so ženíchom prichádzajú spolu so svedkami ako poslední. Vždy je to otázka dohody na prvom stretnutí, samozrejme s upovedomením pána farára, organistu, matrikárky, teda ľudí, ktorí prispievajú k samotnému sobášnemu aktu.

     Po sobáši nasledujú gratulácie. Gratulantom môže ponúkať buď družička, alebo určená osoba zákusky, alebo pálené. Odtiaľ sa väčšinou ide do miestnosti, kde pokračuje svadobná zábava. Môže to byť ale skombinované s fotením mladých. Detaily musia byť dohodnuté na prvom stretnutí a ľudia potrebujú byť priebežne informovaní o priebehu, aby nevznikal chaos.

     Po príchode do sály buď personál, alebo vedúci privíta mladomanželov aj sv. hostí.
     Niekedy v ich mene aj starejšia. Následne zablahoželá mladomanželom a rozbíja sa tanier, ako symbol rozbitých čriepkov pre šťastie. Tam sa ich spoločným zametaním dokazuje, ako budú spoločne pracovať na svojom rodinnom šťastí. Nie je na škodu nejaká vtipná poznámka. Pred odnesením nevesty v zaťovom náručí za vrch stola si ešte mladomanželia pripíjajú šampanským na svoje zdravie, spolu s tými, kto ich vítal na sále.


      Následne, po usadení hostí sa prednesie prípitok. Mal by byť krátky, výstižný a hlavne úprimný. Ak je rodina nábožensky založená, samozrejme sa uskutoční aj spoločná modlitba.

      Nasledujú príhovory k jedlu.
      Najprv sa popraje dobrá chuť k predjedlu. Bývalo zvykom, že dobrú chuť prišli popriať aj kuchárky. Mali pekné a hlavne vtipné riekanky, ktorými zabávali hostí. Dnes túto úlohu miesto nich robí starejšia, pretože pekné a veselé zvyky vymierajú.


      Keď sa začne roznášať polievka, tak počas toho rozdelí Vierka svadobnej rodine kohútika. Sú to vtipné poznámky nasmerované na nevestu, ženícha, svadobné mamky, ockov, svadobných hostí, muziku, starejšieho. Potom sa mladomanželia kŕmia svadobnou polievočkou.Je to prevzatý veselý zvyk z Podhoria. Tak vypĺňa čakanie hostí na hlavné jedlo. Podobne funguje aj hlavné jedlo.
     
     Určite tušíte, čo nasleduje po jedle. Svojím prvým manželským tancom otvoria svadobnú zábavu mladomanželia. Tu sa snažíme vytiahnuť na tanečný parket všetkých hostí. Za pomoci hostí vytvoríme kruh, v ktorom si novomanželia zatancujú aj rodičovský tanec.Po skončení manželského a rodičovského tanca je zábava otvorená, nasleduje prvé tanečné kolo.


     Po kole nasleduje prestávka, cez ktorú občas ponúkame rýmovačkami nápoje. Banketovou formou predstavujeme rodinu a každý má možnosť prísť sa zoznámiť s nevestou a ženíchom osobne a tiež si s nimi pripiť. Zároveň sa zoznamujú aj hostia medzi sebou. Takéto zoznámenie sa je veľmi dobré aj kvôli tomu, že každý sa predstavuje z očí do očí a nie pred všetkými, a tak sa neprejaví tréma.

331     Nasleduje tanec a v ďalšej prestávke môžeme vyskúšať ženícha z jeho zdatnosti a zmyslu pre humor. Je to asi päť minútový vstup, v ktorom ženích ukáže hosťom, ako rád sa zabáva a ako mu záleží na tom, aby sa oni ako hostia cítili dobre. V neposlednom rade je to vynikajúce pre ukážku na kameru, kde dokážeme ženícha vyzdvihnúť v očiach tých, ktorí pozerajú záznam zo svadby.

     Aj na nevestu príde rad. Po kole a prestávke si nevesta odskúša svoj pozorovací talent. Je to tiež veselé a ľudia sa začínajú super baviť. Netreba však mať nejaké obavy, alebo stresy. Ide o zábavu, a tak to berú aj hostia. Sú mladomanželom vďační za takéto milé spestrenie večera.

517     Takto sa ani nenazdáme a je tu polnoc. Tesne pred polnocou pokým je ešte nevestička v bielych šatách prekroja novomanželia svadobnú tortu a rozdajú ju medzi hostí. Tí si ju môžu vychutnať pri pozeraní polnočného programu, ktorý v spolupráci s družbami slobodnými dievčatami a novomanželmi predvedie hosťom. Pri snímaní vienka mladej neveste pomáhajú starejšiemu: prvý družba, družica, krstná mamka. Po odobratí vienka sa zloží ženíchovi pierko a nasleduje vykrúcanka, alebo venčekový tanec. Po tanci sa ide mladá nevesta prezliecť (niekto jej ide pomáhať) a ženích ostáva v sále. Kým sa nevesta prezlieka, ostatní ženáči ho prijímajú do cechu ženáčov. Je to akoby pánska jazda, lepšie povedané, chlapi sa pochytajú, zaspievajú si a prípadne si niečím pripijú s čerstvým ženáčom. Ženy zatiaľ môžu okolo nich urobiť kruh a s nimi veselo spievať a v kruhu tancovať.

     Keď privítame prezlečenú mladú ženu (už nie nevestu) nasleduje do rána už len tanečná zábava, aby sa všetci do sýtosti do rána vytancovali.619     

    Na záver sa patrí poďakovať. Robí to starejšia a nesmie zabudnúť na nikoho, kto akokoľvek prispel k úspešnému priebehu svadobného diania.

     Určite je toho veľa, čo sa ešte dá predvádzať na svadbe, avšak snažili sme sa predostrieť túto chronológiu ako príklad. Tú však vie starejšia Vierka pozmetiť tak, aby vyhovovala Vám, podľa vašich požiadaviek. 

Akú hudbu si vybrať na svadbu?

     To býva pre snúbencov častokrát veľká dilema.
IMG 9656
     Tu je najlepšie prejsť si ešte raz celý zoznam hostí a skúsiť ich zaradiť do určitého žánru. (Robte to, len keď ich veľmi dobre poznáte!!!)

     Sú snúbenci, ktorí s väčšinou svojich hostí už na podobnej akcii boli a presne vedia, ako a na čo sa najviac zabávali. Podľa toho treba zvoliť aj hudbu. Ak neviete svojich hostí odhadnúť, potom zvoľte radšej hudbu, ktorá vie zastúpiť každý žáner. (ľudové, country, disco, repete atď.)

     Nerozmýšľajte: "Ja nemám rada ľudové skladby, určite ich aj ostatní nebudú mať radi."
     Veď nemusíte tancovať na ľudové, ak nechcete. Vtedy sa môžete venovať ostatným hosťom.

     Podľa hostí by sa mala aj kapela potom prispôsobiť väčšine hostí. Ak chce väčšina z nich moderné, tak treba hrať moderné. Ak chce väčšina ľudové, tak treba hrať ľudové.  Chvíľu to a chvíľu zas ono.
     No je veľmi dôležité, aby sa aj hostia navzájom tolerovali.

416     A vy, ako novomanželia vo Váš svadobný deň, ich môžete najviac zo všetkých správne usmerniť, spriateliť všetky vekové kategórie a byť pre nich vzorom v zábave. 

     Ale, ak si so svojimi hosťami zatancujete aj na ľudovky, hoci ich neobľubujete, dáte  im tým na vedomie, že si ich veľmi vážite.
     A tiež vás bude hriať pocit - radosť z dobrého výsledku. Uvidíte, taký pocit sa kúpiť nedá - je na  nezaplatenie.
     A po čase sa vám možno tento moment zaradí medzi - najkrajšie spomienky na vašu svadbu.

O kameramanoch a fotografoch

     Kto investuje toľko financií do svadby, tak si aj právom zaslúži mať pamiatku v podobe fotografií a videozáznamu, na (ktorých) ktorom je zachytené čo najviac najkrajších, najveselších a najradostnejších okamihov z celej svadby.

     Preto dobrý kameraman, či fotograf je ako dravá šelma. Po celý čas je v strehu, aby mu neunikol ani najmenší detail. Je všade tam, kde sa niečo deje a má cit na momenty, ktoré sú hodnotné. Súčasne je ako duch nenápadný, aby svojou prítomnosťou nerušil svadobných hostí pri zábave.

     Pretože, nie je majster ako majster doporučujem, že aj kameramana a fotografa si treba vybrať až po veľmi dôkladnej analýze a prieskumu ich dosiahnutých výsledkov.

Foto - pierka pre starejšieho

Článok je vo výstavbe

Medovníky - vhodné aj na svadbu

Článok je vo výstavbe

Svadba z pohľadu Milana

Článok je vo výstavbe

Rozpisovať sa o tom, ako som sa dostal k funkcii "starejšieho", myslím, že nie je úlohou tohto článku. Skôr chcem čitateľovi ponúknuť a odovzdať skúsenosti, ktoré som počas môjho už 15 ročného pôsobenia na svadbách nadobudol.

Pretože za tie roky ich bolo naozaj veľa, možno sa nevyhnem niektorým konkrétnym situáciám, no chcem pre toho, kto bude čítať, nazvime ich "moje pamäti", bral ich ako dobre myslenú radu, alebo skúsenosti z praxe.

Rodina, ktorá ma pozve za starejšieho, na rozdiel odo mňa, ju nerobieva každý týždeň, či dva. Z toho vyplýva, že hoci ich nepoznám, ale už vopred im môžem byť nápomocný radami, čoho sa vyvarovať, naopak na čo nezabudnúť, ako čo pripraviť a ktoré veci radšej nechať stranou. V neposlednom rade je dobre sa navzájom spoznať a povedať, ako to robievam ja, čo tam chcú mať, (nejaké špeciálne požiadavky), čo nechcú atď.. Považujem teda za veľmi dôležité, približne týždeň pred samotnou svadbou stretnúť sa so svadobnou rodinou, (spravidla snúbenci a svadobné mamky), a porozprávať sa o príprave ako aj o ďalších veciach, ktoré majú veľmi veľký vplyv na konečný výsledok svadby.

Iste uznáte, že pokiaľ idete v čomkoľvek do niečoho neistého, nepripraveného, len tak "nejako bude", aj ten výsledok bude taký "nejaký", však sa uvidí.
Ale pozor!
Myslím si, že svadbu chce mať každý raz a poriadnu, aby keď aj o dvadsať či viac rokov, bude pozerať so svojimi deťmi či rodinou záznam zo svojej svadby, každý skonštatoval: "Teda tá vaša svadba naozaj za niečo stála." Považujem toto stretnutie za nevyhnutné, lebo z neho prirodzene vyústi príprava oficiálnej časti, ktorá tak nepôsobí chaoticky a nepripravene.

Počas môjho pôsobenia starejšieho som získal široký rozhľad na samotnú psychológiu počas svadobného dňa. Od človeka, od ktorého som sa učil texty, som dostal aj dôležitú radu, aby som do svadobného diania zapájal aj hostí na svadbe. Veľmi sa to osvedčilo, a to hneď z viacerých hľadísk. Hostia nepočúvajú počas svadby len moju intonáciu a farbu hlasu, preto výsledok nie je monotónny. Hostia, ktorých ja, ako starejší, zapojím programu, sú jednými z nich a k nim sa radi pripoja aj ostatní hostia. Poznajú ich lepšie ako mňa - oficiálnu osobu a im radi pomôžu, resp. prepáčia chyby ak niečo pokazia.

Ďalšou skúsenosťou je - nechať prepuknúť iniciatívu hostí.
Dnešný život je dosť hektický, a tým sú samozrejme poznačené aj nálady hostí na svadbách. Niet preto pre mňa väčšej radosti, ako keď ja niektorých z hostí nakazím nadšením . Ideálne však je keď sa sami hostia bavia neviazane a majú či už na tanečnom parkete alebo pri stole množstvo dobrých nápadov. Týchto hostí ja nazývam "spriaznené duše", ktoré keď ja ako starejší vyzdvihnem pochvalou, mi to mnohonásobne vrátia svojím až neuveriteľným výkonom počas večera.
Tieto "spriaznené duše" mi strhnú do zábavy aj tých, ktorí počas celého večera ticho sedeli a nezapájali sa do žiadnej akcie.

Práca starejšieho na svadbe je náročná,ale...

Článok je vo výstavbe

     Najprv len toľko, starejšieho som aj ja považoval na svadbe za človeka, ktorý otvorí svadbu nejakými otrepanými frázami, odvedie zvyk a do polnoci, kým sa tiež nejak začlení do zvyku snímania vienka neveste, má pokoj.

Možno som ho považoval za tzv.tajtrlíka, ktorý keď niečo povedal, bolo to pre mňa nasilu, zbytočne a k zábave nepotrebné.

Tiež som niekedy mal myšlienky, že je to úplne zbytočný človek na svadbe po oficiálnej časti, teda vtedy, keď sa príde zo sobáša na sál, kde pokračuje voľná zábava.

Neskôr bol pre mňa aj profesionálne zdeformovaným človekom, ktorého každý núkal alkoholom a bola to len otázka času,kedy musel pre alkohol so starejšovaním skončiť.Vlastne už na samotnej svadbe po pár hodinách bol tam pre smiech a starosť tým, ktorí si ho pozvali, aby ich zbavil organizačných starostí.

Tieto a možno aj mnohé iné pocity som mal, keď ma prvýkrát pozvali na svadbu robiť starejšieho. Nie nadarmo sa hovorí, že o niečom konkrétnom môžeš hovoriť až vtedy,  keď si to skúsiš. Nie, nebolo to o peniazoch, ani o prestíži, ani o ukázaní sa, ale o poriadnych "breptoch", tréme, akú som predtým v takom rozsahu nezažil, pocitoch zlyhania a zároveň výčitkách. Hoci som úplný abstinent, určite by som si bol poriadne uhol, aby som zabudol na všetky tie fox pa, ktoré som povystrájal. Nakoniec chvála Bohu, pretože to bola blízka rodina, všetko bolo pre nich v poriadku a brali to ako moju prvú svadbu-boli spokojní.

Odvtedy prešlo už pár rôčkov a môžem povedať, že práve ten začiatok  ma doslova "naštartoval" v tom smere, aby som starejšiemu navrátil meno, ktoré mu v minulosti patrilo. (Len si spomeňte na svadbu v Káne,keď Kristus premenil vodu na víno, komu mali dať okúsiť prvému-starejšiemu.) Samozrejme,že doba priniesla mnohé zmeny, ale po skúsenostiach,  ktoré som nadobudol, dnes viem,že bez starejšieho by som svadbu svojmu dieťaťu nerobil. Áno, môžete mať na to svoj názor, oponovať mi, no neexistuje lepšia vec ako zveriť organizačnú časť človeku, ktorý organizuje svadby pravidelne a môže čerpať zo všetkých svadieb, vie vám poradiť, aby sa predišlo niečomu s čím vy nerátate, pretože svadbu robíte len raz za dlhý čas.
     K tomu všetkému keby ste vedeli, koľko je na takej svadbe potrebných psychologických postupov, aby ľudia nepociťovali že sa deje niečo akosi nasilu, aby sa ako sa povie, zaplátali tzv.hluché miesta, aby všetko pôsobilo nechaoticky, pripravene.  Dnes sa vyžaduje, aby starejší bol nielen akýmsi organizačným vedúcim, ale aj zabávačom, poradcom pre každého svadobčana, aj odľahčovačom od starostí pre svadobnú rodinu. Predsa, ak chcete mať dobrý záznam zo svadby, alebo z nejakej akcie, zavoláte človeka , ktorý sa tým zaoberá, ak chcete pekné fotografie, zavoláte fotografa atď....Určite by bolo ešte o čom z tejto činnosti písať, no v žiadnom prípade nechcem, aby tieto riadky vyznievali ako samochvála, mal som naozaj pri ich písaní na mysli prácu starejšieho vo všeobecnosti, alebo tak, ako si myslím, že by mala vyzerať.

Práca s ľuďmi je náročná, ale pre mňa sa stala aj zaujímavá a po osvojení si niektorých prístupov, ktoré som si osvojil aj pekná. Starejší, aj s muzikou, majú len jednu noc na to, aby odhadli nálady a povahy svadobných hostí. Napriek všetkej snahe sa to občas aj tak nepodarí, pretože majú na to vplyv povahy, nálady, stresy a čo ja viem čo všetko,  ale o jedno vás všetkých, ktorí čítate tieto riadky chcem poprosiť, ak si vás ten mladý pár zavolal na svoju svadbu, na jeden z najkrajších dní v živote, tak im k nemu aj prispejte, a to veľmi jednoducho tým, že sa zabavíte. Prospeje to nielen im, ako pekná pamiatka na svadbu, ale aj vám. Skúste na ten deň nechať starosti a možno i chorobu a uvoľnite sa. Zadosťučinením vám bude dobrý pocit, možno i vynikajúca nálada sršiaca zo záznamu na DVD, ako spomienka a úprimné slová mladého páru, ktorý si isto praje, aby tí ľudia, ktorých si pozvali, sa čo najlepšie zabavili. Urobte to pre seba a aj pre nich.

Naozaj som zistil, že ma baví, keď sa ľudia okolo mňa bavia. Keď je okolo mňa veselo, veľa smiechu, hudby a tanca. Som hrdý na každý úspech z akejkoľvek akcie, ktoré v poslednom období prevažne absolvujeme ako Jewel team, spolu so skupinou Jewel, (s Vierkou a s Jojom).Sú to moje spriaznené duše, ale o našej spolupráci píšeme na inom mieste našej stránky.
     Neodpustím si však dve veľké ĎAKUJEM Vierka, ĎAKUJEM Jojo.

Prečo svadba a ako by mala vyzerať?

Článok je vo výstavbe
     Dovolím si teraz trochu diskutovať o tom, prečo svadba a ako by mala vyzerať.

     Môj názor na svadby pramení z našich skúseností a situácií, v ktorých sme sa my, ako kapela, a ja ako starejšia, ocitli. V týchto článkoch budem apelovať viac na nevesty, pretože tie sú väčšinou tou rozhodujúcou osobou pri organizačných veciach.

     Ak chcú dvaja ľudia spolu žiť, mať rodinu a chcú to mať aj úradmi potvrdené v podobe sobáša, je to správne. Ale na to, aby som uzavrela sobáš mi stačí môj nastávajúci a dvaja svedkovia. Dosiahnem tým vytúžené manželstvo a bez akýchkoľvek starostí si žijem v manželskom zväzku.
     To by bolo v prípade, že nemám blízku rodinu a ani priateľov, s ktorými by som chcela môj sobáš osláviť.

     Iné však je, keď sa rozhodnete plánovať svadbu, na ktorú hodláte pozvať aj ďalších hostí.
     A tu musím upozorníť vás hneď na prvú vec. Kvôli čomu pozývate týchto ľudí?

   - Zo slušnosti?

 

   - Z povinnosti?

 

   - Či nebodaj preto, aby som sa im predviedla v svadobných šatách?

 

  - Alebo je dôvod môjho pozvania úprimný a pozývam ich preto, že si ich vážim, mám ich rada a chcem sa s nimi o šťastie, ktoré prežívam v svadobný deň, úprimne podeliť?


      Pevne verím, že dôvod vášho pozvania je úprimný, a preto aj organizovanie svadby by malo začať v tomto duchu.

Svadobná mašinka nesmie chýbať na mnohých svadbách.

 

Čo pre mňa znamená svadba?

Článok je vo výstavbe

Čo mne, ako človeku, symbolizuje svadba? Čo to vlastne znamená?
Je to len zvyk ako sa ukázať pred druhými, alebo je to sviatosť, v ktorú ja ako osoba verím?

Ak sa rozhodnete robiť svadbu v kruhu rodiny je jasné, že svadba by mala mať aj nejakú tradíciu. Sobášiť sa len preto, že chcem mať peknú obrúčku, sa veru neoplatí. Musím sa zastaviť a zamyslieť. Čo mne, ako človeku symbolizuje svadba? Čo to vlastne znamená. Je to len zvyk ako sa ukázať pred druhými, alebo je to sviatosť, v ktorú ja ako osoba verím? Ak je to tak, potom aj niektoré tradície symbolizujúce svadbu nemožno vynechať.

Názor ako:
"Ja odobierku nechcem!"
dosť dobre nechápem a ani asi nepochopím. Ja viem, že je to všetko vec presvedčenia, ale častokrát je to aj neznalosť veci, prečo sa niektorí mladí takto vyjadrujú.
Ctiť si a milovať svojich rodičov, ktorí vám do života dali najviac, by sme si mali celý život. No pri bežných povinnostiach nemáme čas na to, aby sme prejavili lásku a vďaku. Dnešný hektický život nám našu myseľ zamestnáva bežnými starosťami.
Tak prečo by som nevyužila túto príležitosť tejto krásnej chvíľky na to, že pred všetkými poviem svojim rodičom, ako veľmi si ich vážim, a že im ďakujem za všetko čo pre mňa urobili. Veď určite toho nebolo málo.

Poznám mnoho ľudí, ktorí tak neurobili a až po smrti svojich rodičov si uvedomili ako im chýbajú, a že im nestihli povedať ani to slovko "ďakujem!"
Sú žiaľ aj rodičia, za ktorých sa svoje deti viac hanbia, ako sú hrdí. To však neznamená, že ak vaši rodičia vo svojom živote nezvládli niektoré veci, že vás ako svoje deti nemali radi.
Aj v takomto prípade treba vedieť odpustiť, poďakovať a zachovať si lásku.
Nezabúdajte, že nakoniec aj vy raz budete rodičia a tiež možno nezvládnete všetky veci tak, ako by ste chceli.

Ako ľahko zvládnuť na svadbách to množstvo povinností?

Článok je vo výstavbe

    Aj keď je povinností na svadbe veľmi veľa, je spôsob, ako sa dajú ľahko zvládnuť?

     Tak v prvom rade je tu ako hlavný dozor a organizátor svadby - starejší.
     Ak je dobrý, tak najprv s vami prekonzultuje vašu predstavu, ako chcete to či ono.  Prípadne vám poradí čo je z nej vhodné a čo nie, ale samotné organizovanie už robí on.
     Tým vás odbremení od riešeniaí problémov.

     Neodmietajte jeho radu, že treba družicu a družbu.
     Je mnoho úloh, ktoré môžu vziať na svoje plecia a radi to urobia, len ich o to treba požiadať. Oni by mali byť starejšieho pravé ruky. Keď správne zadelíte úlohy ostatným, majú tak automaticky pocit zodpovednosti a snažia sa vám pomôcť. No a keď ich na koniec za to pochválite a poďakujete im za pomoc, budú odchádzať s dobrými spomienkami z vašej svadby.

     O to viac času zostane vám pre ostatných hostí na tanečnom parkete.
     Veď v deň sobáša sa chcete zabaviť hádam aj vy, či nie?

Kto sú najväčšie vzory na svadbách?

Článok je vo výstavbe

     Ak chcete, aby sa vaši hostia na vašej svadbe dobre bavili, využite to, že ste pre nich v ten deň vzor, ktorý sú oni ochotní nasledovať.
     Keď budete tancovať vy, budú tancovať aj oni. Zúčastníte sa programu? No automaticky sa do programu zapoja aj oni! To je celá psychológia. Vy aj so starejším ste si zostavili jasnú predstavu, ako má celý večer vyzerať a máte v rukách tú najväčšiu zbraň!
     Ste nevesta a ženích a v tento váš deň ste tí najdôležitejší!

     Viem posúdiť výsledok svadby, na ktorej sa nevesta so ženíchom zapájali do programu a do zábavy (bolo to super a gradovalo to zábavu) a viem ako to vyzerá, keď na svojej vlastnej svadbe odmietajú každú spoluprácu.
     A najhoršie je to, keď hľadájú vo všetkom chyby.
    Veď, ak sa niečo nepodarí tak, ako ste chceli, pozerajte sa na to ako na veci, na ktoré budete spomínať ako na humorné a ako ste i prípadné nedostatky bravúrne a rýchlo vyriešili. Váš úsmev a dobrá nálada ich dokáže hravo zastrieť, ak sa náhodou vyskytnú.
    Veď, čo je najhlavnejšie: "STE SVOJI " a čo tam po rozvarenej ryži! No nie?

Verte - neverte, aj tak vám všetci - prajú len dobre!

Článok je vo výstavbe

     Často krát Vám chcú najbližší "pomáhať", ale ich predstavy sa vôbec nezhodujú s vašimi. Čo s tým?

      Je to úplne normálne lebo, keď sa vydávala vaša mamina, bola iná doba, ako dnes.
     Preto, najprv s pokojom a s úsmevom si vypočujte tú jej predstavu a potom jej predostrite svoju. Určite v niečom nájdete spoločnú reč a aj ona ľahšie ustúpi, keď bude vidieť, že máte prehľad a hlavne správne informácie o celom dianí. Ona, ako mamina, potrebuje mať pocit, že je vám nápomocná.
     Tak ju s citom požiadajte, že ak vám chce pomôcť, tak najlepšie urobí, keď vás v prvom rade začne akceptovať vo vašej predstave.

     Potom sa jej snažte dávať také úlohy, ktoré môže vybaviť aj ona, a pri ktorých nemusí za vás rozhodovať. (Vyzdvihnúť oznámenia, kúpiť doplnky na výzdobu atď.)
     I ona postupne určite pochopí, že dnes je iný trend.
     Ale vy zas musíte vedieť, že svadba je niečo viac, že je to určitý symbol niečoho.
     A súčasne aj mamina potrebuje mať pocit, že je pre vás dôležitá.

     Uvidíte, že potom všetko prebehne ľahko. Nedorozumenia najčastejšie pramenia len z neznalosti.
     Ak mladí povedia, že si všetko zorganizujú sami a viac nie sú ochotní prezradiť, je jasné, že vaši najbližší dostanú strach.

     Preto, vždy sa snažte zachovať pokoj a priebežne s úsmevom informovať rodičov, ako sa vám darí pri organizovaní, čím ušetríte seba aj ostatných od nepekných výmen názorov, ktoré vždy zanechajú na svadbu zlé spomienky.

Bez pomoci ostatných sa to množstvo povinností na svadbe zvládnuť nedá.

Kto všetko sa podieľa na celom svadobnom dianí?

Článok je vo výstavbe

     Vráťme sa k samotnej príprave a konkrétnym úlohám, ktoré čakajú snúbencov a svadobných rodičov.

     Pripomínam, že nasledujúce riadky sú len dobre mienené rady, ktoré doporučujeme akceptovať!

1, Prvá družica, (slobodná deva - sestra ženícha, alebo nevesty , prípadne kamarátka). Úlohou prvej družice je odprevadiť mladého zaťa k neveste a následne na obrad. Mali by sa viesť spolu v aute. Pozn.
Býva zvykom, že ženícha odprevádza ku obradu svadobná mama. Prvá družica by mala mať hlavné slovo medzi družicami, organizovať výzdobu áut a pripínanie pierok svadobným hosťom. Tiež je nápomocná pri večernom programe, ktorý organizuje starejší. (súťaže, hry, snímanie pierka zaťovi po polnoci)

2, Prvý družba, (slobodný mládenec - brat nevesty, alebo ženícha, prípadne kamarát). Úlohou prvého družbu je hľadanie nevesty po príchode svadobného sprievodu k neveste. Môže mať spoločníkov. Na hľadanie nevesty ich pripraví starejší. Jeho úlohou je sprevádzať nevestu až k obradu. Pozn. Môže ju viesť aj svadobný otec. Zapája sa do programu a pomáha pri snímaní vienka po polnoci.

3, Krstná mama, (niekedy birmovná), má za úlohu pomáhať pri odievaní nevesty a sníma vienok v prípade, že tak nerobí družba. (záleží od zvykov v danej oblasti)(rosy, venčeka a pod.) vyberá do misy peniaze, ktorými hostia prispievajú na venček. Niekde býva zvykom, že počas tancovania vykrúcanky krstný otec, ešte s niekým z hostí pohostí tancujúcich páleným a tzv.radostníkmi.

4, Krčmár - pokiaľ na občerstvenie nedohliada obsluhujúci personál, ale má ho rodina zakúpené a odložené vo svojom skladíku, je potrebné určiť niekoho, kto bude tento tovar priebežne nosiť na stoly podľa potreby.

5, Starejší - predpríprava snúbencov pred sobášom, organizovanie svadobného sprievodu počas oficiálnej časti. Dozeranie na zachovanie zvykov, sprievodná reč, organizovanie večerného programu, dohliadanie na celý priebeh akcie. Na záver poďakuje a uzavrie zábavu.

Aké nevesty som stretla?

Článok je vo výstavbe

     Chvála pánu som mala to šťastie, že väčšina neviest boli milé a úprimné mladé babuľky, ktoré boli už pripravené svojim myslením a správaním sa na manželský život. Všetkým týmto nevestám patrí moja vďaka, nesmierne si ich, za ich zodpovedný prístup k hosťom, vážim a dávam ich ako vzor ostatným nevestám.

     No, žiaľbohu, sú aj nevesty, ktoré si tvrdohlavo presadzujú svoje, bez toho, aby si vypočuli aj názory druhých. Hneď to berú ako "staranie sa" a nepozerajú sa na to, že ide vlastne len o informácie, ktoré prijať môžu, ale aj nemusia.

     Kto sa pravidelne zúčastňuje svadieb, alebo už niečo podobné organizoval má podľa môjho názoru väčšiu šancu vám dobre poradiť, ako ten, kto nemá ani šajnu, na ktorých maličkostiach vám môže všetko krachnúť. Netvrdím, že sa máte držať všetkého, čo vám povedia, ale odmietať rady len z princípu, je hlúposť.

     Ak sa rozhodnem pozývať hostí, tak sa snažím všetko zladiť tak, aby boli maximálne spokojní. To znamená, že vyberiem miesto, čas, jedlo, hudbu a všetko ostatné tak, aby to vyhovovalo všetkým a nie len mne. Aj keď je to moja svadba. No rozhodla som sa pozvať na ňu hostí, tak urobím všetko pre to, aby sa cítili príjemne.

     Ak vyberám napr. hudbu, tak sa snažím zistiť, aká hudba je mojim hosťom najbližšia. Názor, ako:"Ľudové vôbec nemusia byť, lebo ja ich rada nemám!" je úprimne povedané sebecký. Veď ak má niekto prísť na svadbu a má tam celú noc sedieť a nechať sa otravovať diskotékou, ktorú vôbec nemá rád, to radšej mohol ostať doma. V tom prípade, radšej robte svadbu v kruhu svojich priateľov, ktorí majú podobný vkus ako vy a nepozývajte si rodinu, do ktorej zákonite patria aj starí rodičia, krstní a iní. Žiaľ, sú aj také prípady a verte pohľad na otrávených hostí nie je nič príjemné.
      Takže v prvom rade si ujasnite kvôli komu robíte svadbu!

Akých ženíchov som stretla?

Článok je vo výstavbe

     Aj v týchto prípadoch sme mali skoro vždy nesmierne šťastie.
     No boli aj okamihy, kedy som mala "tú česť spoznať ozajstných chlapov." Tie úvodzovky tam nie sú náhodou. Ešte raz vás chcem upozorniť, že cieľom týchto článkov nie je niekoho uraziť, ale vystríhať vás situácií, ktoré síce nie často, ale predsa len vznikajú.

     Niektorí zaťovia mali doslova strach zapojiť sa do programu, a to len preto, aby sa nedaj Bože nestrápnili pred svojimi kamarátmi. Ak si ženích pozve na svadbu svojich ešte slobodných kamarátov, tak má pocit, že im musí dokazovať, že ženba ho nijako neovplyvnila. Že je stále ten istý, suverénny a neobmedzený "chlap."

     Aj keď to už tak či tak nie je, pretože samotný sobáš ho už zaväzuje, on si to nie je ochotný pripustiť. No a keď by mal niečo podniknúť v programe, aby spestril večer svojim hosťom, (ktorých si nakoniec tiež pozval), zrazu sa mu to vidí "trápne."
     Ale čo je na tom trápne, ak sa chcete zabaviť? Či ste aj ako slobodní nenavystrájali kopec srandy a hlúpostí. Nemáte žiadnu veselú príhodu, v ktorej ste účinkovali ako hlavný hrdina?
     Určite máte a nebude jediná. Tak prečo sa nemôžete takto perfektne a neviazane zabávať aj so svojimi priateľmi na svojej vlastnej svadbe? Zapojte aj ostatných a budú mať super spomienky na vašu svadbu. No a keď sa bude ženiť niektorý z vašich kamarátov, tak si to tam zopakujete!

     Takto sa skúste na vec pozerať, páni.
     Skúste sa pozerať na vec tak, že na svadbu chcete mať krásne a veselé spomienky. Ak dokáže vaša už manželka podstúpiť rôzne "skúšky", tak potom prečo nie vy?
     Alebo je azda žena väčší "chlap?"

Moja skúsenosť na odobierke

Článok je vo výstavbe

     Zažila som situáciu, kde ženích svoju matku pobúchal po pleci a povedal "dík." Ja som skoro stratila reč a videla som, že aj svadobnej mamke nebolo do smiechu, že čakala niečo iné.

     Aj keď viem, že tento ženích má svoju mamku úprimne rád, no takýto spôsob vďaky nemá úroveň. Tľapkať mamku po pleci pred všetkými v takýto deň ako kamaráta, to je, (jemne povedané), nedôstojné.
     Ak už sám neviem vhodne prejaviť slovko vďaky, (viem a rešpektujem, že každý sme na niečo iné a nie každý rád reční počas takýchto citových chvíľ), tak požiadajte o to starejšieho, aby sa vo Vašom mene poďakoval rodičom.

     Práve starejší je tam na to, aby Vám pomohol a určite to rád urobí. Ak starejší vhodným spôsobom vo Vašom mene poďakuje rodičom, dopadne to vždy lepšie, ako nepovedať nič, alebo povedať hlúposť.

    Ak nemáte radi dojímavé okamihy, požiadajte starejšieho, nech odobierku čo najviac skráti, alebo nech volí menej dojímavé slová a vec je vyriešená. I rodičia Vás určite pochopia a ocenia takýto prístup.

Gazdovská prísaha na varechu a metlu.

Úspech sa dá dosiahnuť len príkladnou spoluprácou

Článok je vo výstavbe

    Tieto riadky som napísal hlavne pre tých, ktorí:

   - hlboko vo svojom srdci, chcú dosiahnuť len najlepší výsledok,

 

   - sú ochotní preň urobiť maximum,

 

   - a chcú vedieť - 

ako na to.


     Aby si všetci hostia na ich svadbe aj po rokoch, keď si na ňu spomenú, mohli s radosťou povedať:
     "Tá ich svadba, to bola bomba!"

     Takýto bombový výsledok sa nedá dosiahnuť náhodne, bez spolupráce všetkých, lebo je niekoľko článkov, ktoré sa významne podieľajú na výsledku: obsluha, hudba i starejší, svadobní rodičia, ale najviac nevesta a ženích. Oni sú na svadbe vzory, ktoré svadobní hostia sú ochotní akceptovať a nasledovať.

Nádherný príklad takejto spolupráce sa zrodil napríklad na svadbe manželov Dadajových.


Majka a Marián Dadajovci


    Majka, ktorá o nás tak pochvalne písala na www.svadba.sk,(pokým jej príspevky moderátor neodstránil), v skutočnosti spolu s manželom zobrali situáciu pevne do rúk tým, že v spolupráci s nami sa stali pre svadobných hostí vzorom v zábave. Mali ste vidieť, akými rôznymi spôsobmi ich až do samého rána burcovali do lepšej nálady tak, aby sa všetci na ich svadbe dobre cítili.
     A skutočne. Nádherné ovocie úspechu sa muselo dostaviť a aj sa dostavilo.

Gazdovská prísaha na varechu a metlu.

Na svadbe manželov Dadajových    Takýchto mladomanželských párov bolo neúrekom a nové pribúdajú. Je ich veľa a nemožno ich všetky vymenovať.

     Aj keď každá svadba je iná, treba zdôrazniť, že jedno majú spoločné. A to, že na všetkých nám išlo o jedno - jediné:
     Všetci sme sa spoločnou spoluprácou maximálne snažili - čo najviac - uspokojiť všetkých svadobných hostí a boli sme, pre super výsledok, ochotní urobiť čokoľvek.

     Pretože, ako skupina, chodíme často hrávať na svadby veľmi vieme, čo jej dobrej nálade prospieva a čo jej škodí. Vieme poradiť, ľudí usmerniť, priprieť, namotivovať, vyzvať na spoluprácu, atď.

     A naše - spoločné - výsledky sú skvelé aj preto, lebo vychádzame z poznania, že bez príkladnej spolupráce so všetkými sa dosiahnuť "jednoducho" nedajú.

Alkohol k práci nepatrí

Článok je vo výstavbe

     Kto sa venuje niektorej z platených svadobných profesií a chce podať super výkon, musí mať triezvu hlavu a do dobrého výsledku ho musí hnať radosť a nadšenie a nie alkohol.

     Kameramani, fotografi, hudba, obsluha ale aj starejší, sú v práci a majú za to riadne zaplatené. Na pitie majú nárok len svadobní hostia. Preto, tí skutočne dobrí, alkohol odmietnu a ak si s Vami pripijú, tak len symbolicky, aby Vás neurazili.
     Preto si dajte pozor na tých, ktorí si doprajú počas svadobného večera alkoholu viac, ako je to prípustné. Ak budete mať pocit, že kapela, kamera alebo starejší viac sedí a konzumuje, pripomeňte im svoje povinnosti - prečo boli na svadbu pozvaní. Predsa sú raz v práci, tak nech sa tak aj správajú.
      Vy ich platíte, tak máte plné právo na zodpovedný výkon!

      Osobne som odohral množstvo hudobných produkcií a pre rôznych ľudí. Dokonca som niekoľko rokov hrával i pre majiteľa jedného podniku, ktorý má problém vychádzať s ľuďmi i so svojimi zamestnancami. Ale, pretože som sa nekompromisne snažil držať sa spomínaných rád a aj vďaka nim som dosahoval zodpovedajúce výkony, nikdy som nemal žiadne pracovné problémy s ním, ani s nikým iným.

     Úprimne Vám želám, aby ste na svojej svadbe spomínané situácie riešiť nemuseli, ale keď sa už tak stane, nebojte sa slušným spôsobom a otvorene povedať:
      Kto bol na svadbu pozvaný sa zabávať a kto je tam pracovne a hlavne - kto koho platí!


Hľadanie si ženícha podľa hmatu.
I takáto nevinná zábava pomôže na svadbe vytvoriť dobrú náladu.

Na svadbe manželov Dadajových     Veľmi rada reagujem na túto tému, pretože ako členka kapely sa často stretávam s tým, že niektorí kameramani si radi vypijú a potom je s nimi ťažká práca.
     Na šťastie ich nie je až tak veľa, ale práca s tými, ktorí berú svoje povinnosti na ľahkú váhu nie je najlepšia.

      Neustále čakanie pokým sa dorozprávajú, pripravia, pokým ich vôbec nájdeme medzi fajčiacimi hosťami no je to neustále ťahanie niekoho ku svojim povinnostiam. Ja osobne nemám zľutovanie s takýmito kameramanmi ani starejšími. Tak isto ani muzikantov, ktorí popíjajú nedoporučujem žiadnym záujemcom, pretože nechcem, aby kazili meno tým poriadnym a zodpovedným kameramanom, fotografom, starejším a kapelám.

     Vy, ako objednávatelia máte plné právo žiadať, aby sa stavali spomínané osoby zodpovedne ku svojej práci a ak tak neurobia, nebojte sa im to povedať. Vyjadrite svoju nespokojnosť a ak nenastane náprava, tak ich pošlite domov. Nezaslúžia si byť ďalej na svadbe, a takisto im povedzte, že im urobíte patričnú reklamu na internete. 
     Určite si zvážia, či budú riskovať zlé meno, alebo sa spamätajú a začnú brať svoju prácu vážne.

     Zároveň chcem poďakovať všetkým kameramanom, fotografom / kám, starejším, kapelám a diskdžokejom, ktorí majú svoju prácu radi a k veselej nálade ich neženie alkohol, ale radosť a nadšenie k svojej profesii.

Ďakujem!!!
S pozdravom Vierka

Ako predchádzať problémom

Článok je vo výstavbe

     Alebo, ako sa brániť pred nezodpovednými a nečestnými ľuďmi!

 
S nesmiernym úžasom som pre časom sledoval diskusiu z príspevku: Moja skusenost - fotografovanie alebo Baby, dajte si pozor na fotografku . . . na: www.mojasvadba.sk(výborná stránka o svadbách) a doteraz nevychádzam z údivu nad bezhraničnou nečestnosťou niektorých ľudí.


      Na vysvetlenie:
     Ako hudobná skupina sme od roku 2000 odohrali cez 300 svadieb, vždy s maximálnou snahou: "dosiahnuť najlepší výsledok i najväčšiu spokojnosť zákazníkov." Ale bohužiaľ, aj my sa stretávame s podobnými javmi, (napr. nezodpovedne sa opil starejší, . . .) a nie je nám ľahostajné, že sa nájdu podobní jedinci, (ako spomínaná fotografka a jej podobní), ktorí tak razom zmaria dobrý konečný výsledok častokrát i niekoľkomesačnej prípravy a nemalého množstva vynaložených finančných prostriedkov.

     Našim zámerom, (ako skupiny), nie je si týmto článkom robiť lacnú reklamu na naše hranie.
     Len by sme boli radi, že keď sa jeden z Vás na takýchto ľuďoch popáli tak, aby ho už nemusel nasledovať nikto ďalší. Proste, aby takíto "odborníci", ktorí škodia Vám a v konečnom dôsledku aj nám, boli odhalení.

Náš návrh:

   Aby sa podobné javy neopakovali, rozhodli sme sa pomôcť tak, že sme vytvorili na našom diskusnom fóre sekciu: 

Vaše názory na podnikateľské subjekty

   , aby konanie takýchto nezodpovedných jedincov bolo raz a navždy odhalené.   Tam chceme dosiahnuť, aby sa z diskusných príspevkov vytvoril pozitívny či negatívny obraz, 

(podľa zásluh), 

   o jednotlivých fotografoch, kameramanoch, hudobných skupinách, diskdžokejoch, starejších, reštauračných zariadeniach i jeho personálu . . .   Preto, slušným spôsobom napíšte, 

(aj keď je to občas po podrazoch ťažké, ale nemusíte sa znížiť na ich úroveň),

    o ich odborných kvalitách, o čestnosti, prístupe, správaní, o čomkoľvek, čo sa Vám na nich páčilo respektíve nepáčilo. 

Poukážte na ich pozitívne, či negatívne stránky.

Veríme, že takto získané informácie pomôžu ostatným, a možno aj Vám, pri výbere najlepších z najlepších a súčasne budú varovať pred tými nečestnými.     P.S. Pre tento krok sme sa rozhodli len preto, že chceme takýmto spôsobom ukázať jednu z možností:

- ako sa môžeme brániť pred nezodpovednými a nečestnými ľuďmi
- ako môžeme vyzdvihnúť tých, čo si to plným právom zaslúžia.
Vopred ďakujeme za pochopenie.