Náplň starejšieho

Náplň starejšieho

      V minulosti jeho poslaním bolo riadiť svadobné udalosti a dodržiavať zvyky tak, aby nevznikali zbytočné komplikácie. Dnešná doba si však vynútila, že mu pripadla i úloha zabávača.
IMG 9637
     
Prečo?

     Lebo svadobný ceremoniál aj s hostinou je dlhý maratón 12 až 14 hodín neustálej aktivity. Zvyčajne začína medzi 10 a 14 hodinou a končí až na druhý deň medzi 2 a 4 hodinou rannou. Absolvovať ho s radosťou a zároveň prekonať únavu, to sa dá zvládnuť iba pravidelným striedaním udalostí: tanec, oddych, zábava. A tu je úloha starejšieho (koordinátora a zabávača) nenahraditeľná.

     Dobrý starejší začína svadbu už niekoľko týždňov pred jej termínom pracovnou poradou s jej organizátormi, aby svojimi skúsenosťami bol nápomocný pri zostavení plánu o jej priebehu. V deň svadby je prvý na dohodnutom zraze svadobných hostí, aby neustále riadil svadobné udalosti až do samého záveru. Je preto veľmi dôležitým článkom pri vytváraní dobrého výsledku.

     Tak, ako to platí o každom, tak aj starejší môže byť dobrý alebo zlý. Bohužiaľ aj my sme už zažili obidva príklady. 
     Spolupracovať s výborným starejším je radosť a svadba plynie strašne rýchlo. Iné to je so zlým starejším.

     Najhorší prípad sme zažili už dávno, ale spomíname si na to, ako by to bolo včera. Raz sme mali česť spolupracovať s jedným starejším, ktorý už o 20:00 hod. od alkoholu blabotal tak, že mu nebolo rozumieť. Totálne sa opil a také boli i jeho rozhodovania. Strach a hrôza. Mladomanželia boli naši priatelia a ako kapela sme sa snažili urobiť maximum, aby sme napravili jeho zlyhanie, ale zlý dojem zo svadby sme už vymazať nedokázali.
31
     Keď sme neskoršie mnohokrát analizovali túto situáciu, a hľadali riešenia na jej eliminovanie, rozhodli sme sa Vierku povýšiť na starejšiu a nacvičiť vlastný svadobný program. Už zo začiatku sa zhostila tejto roly výborne a časom ju vylepšila tak, že v súčasnosti patrí k najlepším.
     A to aj napriek tomu, že počas svadby učinkuje ako speváčka, čo je psychicky i fyzicky veľmi namáhavá funkcia. Vytlačiť