Svadba z pohľadu Vierky

Prečo svadba a ako by mala vyzerať?

Článok je vo výstavbe
     Dovolím si teraz trochu diskutovať o tom, prečo svadba a ako by mala vyzerať.

     Môj názor na svadby pramení z našich skúseností a situácií, v ktorých sme sa my, ako kapela, a ja ako starejšia, ocitli. V týchto článkoch budem apelovať viac na nevesty, pretože tie sú väčšinou tou rozhodujúcou osobou pri organizačných veciach.

     Ak chcú dvaja ľudia spolu žiť, mať rodinu a chcú to mať aj úradmi potvrdené v podobe sobáša, je to správne. Ale na to, aby som uzavrela sobáš mi stačí môj nastávajúci a dvaja svedkovia. Dosiahnem tým vytúžené manželstvo a bez akýchkoľvek starostí si žijem v manželskom zväzku.
     To by bolo v prípade, že nemám blízku rodinu a ani priateľov, s ktorými by som chcela môj sobáš osláviť.

     Iné však je, keď sa rozhodnete plánovať svadbu, na ktorú hodláte pozvať aj ďalších hostí.
     A tu musím upozorníť vás hneď na prvú vec. Kvôli čomu pozývate týchto ľudí?

   - Zo slušnosti?

 

   - Z povinnosti?

 

   - Či nebodaj preto, aby som sa im predviedla v svadobných šatách?

 

  - Alebo je dôvod môjho pozvania úprimný a pozývam ich preto, že si ich vážim, mám ich rada a chcem sa s nimi o šťastie, ktoré prežívam v svadobný deň, úprimne podeliť?


      Pevne verím, že dôvod vášho pozvania je úprimný, a preto aj organizovanie svadby by malo začať v tomto duchu.

Svadobná mašinka nesmie chýbať na mnohých svadbách.

 

Čo pre mňa znamená svadba?

Článok je vo výstavbe

Čo mne, ako človeku, symbolizuje svadba? Čo to vlastne znamená?
Je to len zvyk ako sa ukázať pred druhými, alebo je to sviatosť, v ktorú ja ako osoba verím?

Ak sa rozhodnete robiť svadbu v kruhu rodiny je jasné, že svadba by mala mať aj nejakú tradíciu. Sobášiť sa len preto, že chcem mať peknú obrúčku, sa veru neoplatí. Musím sa zastaviť a zamyslieť. Čo mne, ako človeku symbolizuje svadba? Čo to vlastne znamená. Je to len zvyk ako sa ukázať pred druhými, alebo je to sviatosť, v ktorú ja ako osoba verím? Ak je to tak, potom aj niektoré tradície symbolizujúce svadbu nemožno vynechať.

Názor ako:
"Ja odobierku nechcem!"
dosť dobre nechápem a ani asi nepochopím. Ja viem, že je to všetko vec presvedčenia, ale častokrát je to aj neznalosť veci, prečo sa niektorí mladí takto vyjadrujú.
Ctiť si a milovať svojich rodičov, ktorí vám do života dali najviac, by sme si mali celý život. No pri bežných povinnostiach nemáme čas na to, aby sme prejavili lásku a vďaku. Dnešný hektický život nám našu myseľ zamestnáva bežnými starosťami.
Tak prečo by som nevyužila túto príležitosť tejto krásnej chvíľky na to, že pred všetkými poviem svojim rodičom, ako veľmi si ich vážim, a že im ďakujem za všetko čo pre mňa urobili. Veď určite toho nebolo málo.

Poznám mnoho ľudí, ktorí tak neurobili a až po smrti svojich rodičov si uvedomili ako im chýbajú, a že im nestihli povedať ani to slovko "ďakujem!"
Sú žiaľ aj rodičia, za ktorých sa svoje deti viac hanbia, ako sú hrdí. To však neznamená, že ak vaši rodičia vo svojom živote nezvládli niektoré veci, že vás ako svoje deti nemali radi.
Aj v takomto prípade treba vedieť odpustiť, poďakovať a zachovať si lásku.
Nezabúdajte, že nakoniec aj vy raz budete rodičia a tiež možno nezvládnete všetky veci tak, ako by ste chceli.

Ako ľahko zvládnuť na svadbách to množstvo povinností?

Článok je vo výstavbe

    Aj keď je povinností na svadbe veľmi veľa, je spôsob, ako sa dajú ľahko zvládnuť?

     Tak v prvom rade je tu ako hlavný dozor a organizátor svadby - starejší.
     Ak je dobrý, tak najprv s vami prekonzultuje vašu predstavu, ako chcete to či ono.  Prípadne vám poradí čo je z nej vhodné a čo nie, ale samotné organizovanie už robí on.
     Tým vás odbremení od riešeniaí problémov.

     Neodmietajte jeho radu, že treba družicu a družbu.
     Je mnoho úloh, ktoré môžu vziať na svoje plecia a radi to urobia, len ich o to treba požiadať. Oni by mali byť starejšieho pravé ruky. Keď správne zadelíte úlohy ostatným, majú tak automaticky pocit zodpovednosti a snažia sa vám pomôcť. No a keď ich na koniec za to pochválite a poďakujete im za pomoc, budú odchádzať s dobrými spomienkami z vašej svadby.

     O to viac času zostane vám pre ostatných hostí na tanečnom parkete.
     Veď v deň sobáša sa chcete zabaviť hádam aj vy, či nie?

Kto sú najväčšie vzory na svadbách?

Článok je vo výstavbe

     Ak chcete, aby sa vaši hostia na vašej svadbe dobre bavili, využite to, že ste pre nich v ten deň vzor, ktorý sú oni ochotní nasledovať.
     Keď budete tancovať vy, budú tancovať aj oni. Zúčastníte sa programu? No automaticky sa do programu zapoja aj oni! To je celá psychológia. Vy aj so starejším ste si zostavili jasnú predstavu, ako má celý večer vyzerať a máte v rukách tú najväčšiu zbraň!
     Ste nevesta a ženích a v tento váš deň ste tí najdôležitejší!

     Viem posúdiť výsledok svadby, na ktorej sa nevesta so ženíchom zapájali do programu a do zábavy (bolo to super a gradovalo to zábavu) a viem ako to vyzerá, keď na svojej vlastnej svadbe odmietajú každú spoluprácu.
     A najhoršie je to, keď hľadájú vo všetkom chyby.
    Veď, ak sa niečo nepodarí tak, ako ste chceli, pozerajte sa na to ako na veci, na ktoré budete spomínať ako na humorné a ako ste i prípadné nedostatky bravúrne a rýchlo vyriešili. Váš úsmev a dobrá nálada ich dokáže hravo zastrieť, ak sa náhodou vyskytnú.
    Veď, čo je najhlavnejšie: "STE SVOJI " a čo tam po rozvarenej ryži! No nie?

Verte - neverte, aj tak vám všetci - prajú len dobre!

Článok je vo výstavbe

     Často krát Vám chcú najbližší "pomáhať", ale ich predstavy sa vôbec nezhodujú s vašimi. Čo s tým?

      Je to úplne normálne lebo, keď sa vydávala vaša mamina, bola iná doba, ako dnes.
     Preto, najprv s pokojom a s úsmevom si vypočujte tú jej predstavu a potom jej predostrite svoju. Určite v niečom nájdete spoločnú reč a aj ona ľahšie ustúpi, keď bude vidieť, že máte prehľad a hlavne správne informácie o celom dianí. Ona, ako mamina, potrebuje mať pocit, že je vám nápomocná.
     Tak ju s citom požiadajte, že ak vám chce pomôcť, tak najlepšie urobí, keď vás v prvom rade začne akceptovať vo vašej predstave.

     Potom sa jej snažte dávať také úlohy, ktoré môže vybaviť aj ona, a pri ktorých nemusí za vás rozhodovať. (Vyzdvihnúť oznámenia, kúpiť doplnky na výzdobu atď.)
     I ona postupne určite pochopí, že dnes je iný trend.
     Ale vy zas musíte vedieť, že svadba je niečo viac, že je to určitý symbol niečoho.
     A súčasne aj mamina potrebuje mať pocit, že je pre vás dôležitá.

     Uvidíte, že potom všetko prebehne ľahko. Nedorozumenia najčastejšie pramenia len z neznalosti.
     Ak mladí povedia, že si všetko zorganizujú sami a viac nie sú ochotní prezradiť, je jasné, že vaši najbližší dostanú strach.

     Preto, vždy sa snažte zachovať pokoj a priebežne s úsmevom informovať rodičov, ako sa vám darí pri organizovaní, čím ušetríte seba aj ostatných od nepekných výmen názorov, ktoré vždy zanechajú na svadbu zlé spomienky.

Bez pomoci ostatných sa to množstvo povinností na svadbe zvládnuť nedá.

Kto všetko sa podieľa na celom svadobnom dianí?

Článok je vo výstavbe

     Vráťme sa k samotnej príprave a konkrétnym úlohám, ktoré čakajú snúbencov a svadobných rodičov.

     Pripomínam, že nasledujúce riadky sú len dobre mienené rady, ktoré doporučujeme akceptovať!

1, Prvá družica, (slobodná deva - sestra ženícha, alebo nevesty , prípadne kamarátka). Úlohou prvej družice je odprevadiť mladého zaťa k neveste a následne na obrad. Mali by sa viesť spolu v aute. Pozn.
Býva zvykom, že ženícha odprevádza ku obradu svadobná mama. Prvá družica by mala mať hlavné slovo medzi družicami, organizovať výzdobu áut a pripínanie pierok svadobným hosťom. Tiež je nápomocná pri večernom programe, ktorý organizuje starejší. (súťaže, hry, snímanie pierka zaťovi po polnoci)

2, Prvý družba, (slobodný mládenec - brat nevesty, alebo ženícha, prípadne kamarát). Úlohou prvého družbu je hľadanie nevesty po príchode svadobného sprievodu k neveste. Môže mať spoločníkov. Na hľadanie nevesty ich pripraví starejší. Jeho úlohou je sprevádzať nevestu až k obradu. Pozn. Môže ju viesť aj svadobný otec. Zapája sa do programu a pomáha pri snímaní vienka po polnoci.

3, Krstná mama, (niekedy birmovná), má za úlohu pomáhať pri odievaní nevesty a sníma vienok v prípade, že tak nerobí družba. (záleží od zvykov v danej oblasti)(rosy, venčeka a pod.) vyberá do misy peniaze, ktorými hostia prispievajú na venček. Niekde býva zvykom, že počas tancovania vykrúcanky krstný otec, ešte s niekým z hostí pohostí tancujúcich páleným a tzv.radostníkmi.

4, Krčmár - pokiaľ na občerstvenie nedohliada obsluhujúci personál, ale má ho rodina zakúpené a odložené vo svojom skladíku, je potrebné určiť niekoho, kto bude tento tovar priebežne nosiť na stoly podľa potreby.

5, Starejší - predpríprava snúbencov pred sobášom, organizovanie svadobného sprievodu počas oficiálnej časti. Dozeranie na zachovanie zvykov, sprievodná reč, organizovanie večerného programu, dohliadanie na celý priebeh akcie. Na záver poďakuje a uzavrie zábavu.

Aké nevesty som stretla?

Článok je vo výstavbe

     Chvála pánu som mala to šťastie, že väčšina neviest boli milé a úprimné mladé babuľky, ktoré boli už pripravené svojim myslením a správaním sa na manželský život. Všetkým týmto nevestám patrí moja vďaka, nesmierne si ich, za ich zodpovedný prístup k hosťom, vážim a dávam ich ako vzor ostatným nevestám.

     No, žiaľbohu, sú aj nevesty, ktoré si tvrdohlavo presadzujú svoje, bez toho, aby si vypočuli aj názory druhých. Hneď to berú ako "staranie sa" a nepozerajú sa na to, že ide vlastne len o informácie, ktoré prijať môžu, ale aj nemusia.

     Kto sa pravidelne zúčastňuje svadieb, alebo už niečo podobné organizoval má podľa môjho názoru väčšiu šancu vám dobre poradiť, ako ten, kto nemá ani šajnu, na ktorých maličkostiach vám môže všetko krachnúť. Netvrdím, že sa máte držať všetkého, čo vám povedia, ale odmietať rady len z princípu, je hlúposť.

     Ak sa rozhodnem pozývať hostí, tak sa snažím všetko zladiť tak, aby boli maximálne spokojní. To znamená, že vyberiem miesto, čas, jedlo, hudbu a všetko ostatné tak, aby to vyhovovalo všetkým a nie len mne. Aj keď je to moja svadba. No rozhodla som sa pozvať na ňu hostí, tak urobím všetko pre to, aby sa cítili príjemne.

     Ak vyberám napr. hudbu, tak sa snažím zistiť, aká hudba je mojim hosťom najbližšia. Názor, ako:"Ľudové vôbec nemusia byť, lebo ja ich rada nemám!" je úprimne povedané sebecký. Veď ak má niekto prísť na svadbu a má tam celú noc sedieť a nechať sa otravovať diskotékou, ktorú vôbec nemá rád, to radšej mohol ostať doma. V tom prípade, radšej robte svadbu v kruhu svojich priateľov, ktorí majú podobný vkus ako vy a nepozývajte si rodinu, do ktorej zákonite patria aj starí rodičia, krstní a iní. Žiaľ, sú aj také prípady a verte pohľad na otrávených hostí nie je nič príjemné.
      Takže v prvom rade si ujasnite kvôli komu robíte svadbu!

Akých ženíchov som stretla?

Článok je vo výstavbe

     Aj v týchto prípadoch sme mali skoro vždy nesmierne šťastie.
     No boli aj okamihy, kedy som mala "tú česť spoznať ozajstných chlapov." Tie úvodzovky tam nie sú náhodou. Ešte raz vás chcem upozorniť, že cieľom týchto článkov nie je niekoho uraziť, ale vystríhať vás situácií, ktoré síce nie často, ale predsa len vznikajú.

     Niektorí zaťovia mali doslova strach zapojiť sa do programu, a to len preto, aby sa nedaj Bože nestrápnili pred svojimi kamarátmi. Ak si ženích pozve na svadbu svojich ešte slobodných kamarátov, tak má pocit, že im musí dokazovať, že ženba ho nijako neovplyvnila. Že je stále ten istý, suverénny a neobmedzený "chlap."

     Aj keď to už tak či tak nie je, pretože samotný sobáš ho už zaväzuje, on si to nie je ochotný pripustiť. No a keď by mal niečo podniknúť v programe, aby spestril večer svojim hosťom, (ktorých si nakoniec tiež pozval), zrazu sa mu to vidí "trápne."
     Ale čo je na tom trápne, ak sa chcete zabaviť? Či ste aj ako slobodní nenavystrájali kopec srandy a hlúpostí. Nemáte žiadnu veselú príhodu, v ktorej ste účinkovali ako hlavný hrdina?
     Určite máte a nebude jediná. Tak prečo sa nemôžete takto perfektne a neviazane zabávať aj so svojimi priateľmi na svojej vlastnej svadbe? Zapojte aj ostatných a budú mať super spomienky na vašu svadbu. No a keď sa bude ženiť niektorý z vašich kamarátov, tak si to tam zopakujete!

     Takto sa skúste na vec pozerať, páni.
     Skúste sa pozerať na vec tak, že na svadbu chcete mať krásne a veselé spomienky. Ak dokáže vaša už manželka podstúpiť rôzne "skúšky", tak potom prečo nie vy?
     Alebo je azda žena väčší "chlap?"

Moja skúsenosť na odobierke

Článok je vo výstavbe

     Zažila som situáciu, kde ženích svoju matku pobúchal po pleci a povedal "dík." Ja som skoro stratila reč a videla som, že aj svadobnej mamke nebolo do smiechu, že čakala niečo iné.

     Aj keď viem, že tento ženích má svoju mamku úprimne rád, no takýto spôsob vďaky nemá úroveň. Tľapkať mamku po pleci pred všetkými v takýto deň ako kamaráta, to je, (jemne povedané), nedôstojné.
     Ak už sám neviem vhodne prejaviť slovko vďaky, (viem a rešpektujem, že každý sme na niečo iné a nie každý rád reční počas takýchto citových chvíľ), tak požiadajte o to starejšieho, aby sa vo Vašom mene poďakoval rodičom.

     Práve starejší je tam na to, aby Vám pomohol a určite to rád urobí. Ak starejší vhodným spôsobom vo Vašom mene poďakuje rodičom, dopadne to vždy lepšie, ako nepovedať nič, alebo povedať hlúposť.

    Ak nemáte radi dojímavé okamihy, požiadajte starejšieho, nech odobierku čo najviac skráti, alebo nech volí menej dojímavé slová a vec je vyriešená. I rodičia Vás určite pochopia a ocenia takýto prístup.

Gazdovská prísaha na varechu a metlu.