Dôležité informácie

Na čo treba pri dohovoroch s mladými klásť hlavný dôraz

Článok je vo výstavbe

     Úspech každej svadby je založený hlavne na príkladnej spolupráci medzi snúbencami, starejším a hudbou. Starejší s hudbou majú skúsenosti z iných svadieb a mladomanželia sú zas praví vodcovia vlastnej svadby. Sú vzorom pre svadobných hostí, lebo tí sú ochotní akceptovať len to, čo akceptujú mladomanželia.

    Ak starejší a hudba majú nejaké aktivity, a mladomanželia nie sú ochotní pri nich spolupracovať alebo, ak ich "nedajbože" verejne pred svadobnými hosťami atakujú, vtedy starejší s hudbou nedokážu zapojiť do programu ani svadobných hostí. A kde niet spolupráce, tam nemôže vzniknúť ani priemerný výsledok.


     Mali sme pár prípadov, kde mladí odmietli spoluprácu na programe a tomu potom zodpovedal aj výsledok. Hosťom sme nemohli ponúknuť okrem tanca a jedla nič, čo by im spestrilo večer. Treba si uvedomiť, že svadba trvá 12 - 14 hod. a po 2 - 3 hodinách  začne byť stereotyp.

     Ale svadby, na ktorých sa mladí zapojili do programu, gradovali v atmosfére a boli svetlým vzorom pre všetkých hostí. Vtedy sa zapojili všetci a vždy sa vytvorila krásna, veselá nálada, ktorá častokrát gradovala do extázy nadšenia. Mladomanželia ukázali hosťom svojím prístupom to, že im nesmierne záleží, aby sa tam dobre cítili. Že im nesmierne záleží, aby si odnášali krásne spomienky na ich svadbu. Tým im prejavili to, že si ich vážia a nepozývali ich na svadbu len zo slušnosti.

     Tak si predstavujeme aj my (Jewel team) každú jednu svadbu. Aby sa mladí zapojili do programu a starejší s hudbou sú tam na to, aby im v tom všemožne pomohli.
     Pri takejto vzájomnej spolupráci sa musí dostaviť očakávaný úspech.
------------------

     Nezabudnúť doklady, obrúčky, kyticu, pierko pre ženícha, 
(nevesta ho má pri sebe).

   Väčšinou sú už doklady pripravené na podpis po obrade, no niekedy je potrebný pri podpise svedkov občiansky preukaz.   Preto nič za to nedáte, ak svedkov požiadate, aby mali OP pri sebe. Stalo sa nám, že na civilnom sobáši svedok nemal OP a museli sme čakať, pokým sa auto so svedkom dostavilo domov a späť na úrad. Na šťastie po našom sobáši už žiadny ďalší nebol, preto nám to tolerovali. Ale keby bol za našim obradom ďalší, museli by nás preložiť a už by nastávali komplikácie. Načasovaný fotograf, jedlo v sále atď.. Preto ešte raz požiadajte svedkov, aby si prekontrolovali či majú OP.   Tak isto aj kytica, pierko a obrúčky sú nesmierne dôležité, preto treba dbať na to, aby sa nezabudli.Človek si myslí, že takúto dôležitú vec nemôže zabudnúť, no stres a množstvo povinností počas dňa urobia zázraky.

--------------------

     Pierko pre starejšieho aj na sako aj na valašku

   Keď sa príde k ženíchovi, družica má pripravené pierko pre starejšieho, ktoré mu sama pripne so súčasným snímaním kamerou.   Jedno pierko sa pripína na sako a druhé pierko sa uväzuje na valašku, ktorá je neodmysliteľná súčasť starejšieho. Pokiaľ nebudete pre starejšieho pierko mať pripravené, upozornite ho na to, aby si ho zabezpečil sám. 

(Občas sa stane že v kraji nie je zvyk dávať starejšiemu pierko, preto ho nemajú pripravené, alebo ho snúbenci zabudnú dať urobiť.)

--------------------

     Určiť družbov, ktorí pôjdu hľadať nevestu
(ťapky)

   Po príchode k ženíchovi si starejší pripravuje ľudí, ktorí mu budú asistovať po príchode k neveste.   Potrebuje dvoch slobodných chlapcov, 

(družbov),

    ktorí pôjdu hľadať nevestu. Do vrecka saka im dávame fľašku, 

(ťapku), 

   pálenky, ktoré voláme lampáše, aby si mohli posvietiť na cestu a aby vybrali pre ženícha tú pravú. Ja, 

(Vierka),

    prichádzam k neveste v predstihu a pomáham zamaskovať chlapca za nevestu, ktorú potom podstrčíme ženíchovi.   Ide o rozveselenie hostí a odbúranie napätia, ktoré vládne medzi hosťami. Starejší si už u nevesty družbov pripravil, ja im naznačím, kde majú ísť hľadať nevestu a pokým privedú prvú dievčinu spievame svadobnú pieseň za sprievodu harmoniky. Keď družbovia privedú tú pravú nevestu, 

(na tretíkrát)

  , nasleduje odobierka.

--------------------

Družice pripínajú pierka po odobierke

   Družice, ktoré majú na starosti pripínať hosťom pierka treba popredu poprosiť, aby hosťom pripínali pierka buď pred odobierkou ak je tam časová rezerva, alebo až po nej.   Nikdy nie počas odobierky. Veľmi to ruší hostí, nastáva tam šum a všetky tieto šumy sú na zázname z kamery. Nehovoriac o tom, že hostia nemajú ten správny zážitok z odobierky, ktorá je, aspoň podľa mňa, veľmi dôležitým bodom celého programu.  Pierka sú síce dôležité, ale nie až natoľko, aby narušili celý priebeh odobierky.

--------------------

     Tiež musíme byť upozornení, či niekto v nedávnej minulosti neumrel, aby sme náhodou netaktne niekoho nezranili nevhodnou poznámkou..


   Žiaľ, k životu patria aj smutné udalosti. Keď však sa to stane tesne pred svadbou, je to o to smutnejšie a vtedy rodina váha, či urobiť svadbu so všetkým ako bolo plánované, 

(muzika, hovorené slovo)

   , alebo či všetko zrušiť. Viackrát sa nám stalo, že umrel niekto z rodiny deň alebo týždeň pred sobášom.Veľmi si vážim ľudí

   , ktorí sa dokázali ponad smútok povzniesť a svadba sa konala bez náznakov smútku. So slovami “svadbu má moje dieťa iba raz, tak nech je taká ako sa patrí, smútok začne až po svadbe”, sa dokázali zabávať celú noc a išli hosťom príkladom v zábave. Ostatní hostia ich nasledovali a svadba dopadla výborne. Určite by žiadny zosnulý nechcel, aby kvôli nemu niekto smútil a oberal sa o najkrajšie chvíle v živote, 

(ku ktorým svadba ako taká určite patrí)

   .   Ale my, 

(muzika a starejší),

   musíme vedieť, či sa niečo takéto v rodine udialo, aby sme zbytočne zosnulého nepripomínali. Musíme to vedieť včas, len tak vieme zabrániť poklesu nálady.

--------------------

     Či sa na výkrúcanke budú / nebudú vyberať peniaze
?


   Počas vykrúcanky drží krstná mamka misku s venčekom, do ktorej sa vyberajú peniaze na venček. Každý svadobný hosť, skôr ako požiada o tanec mladú nevestu alebo ženícha, dá do misky nejaký peniaz. Je to symbolický príspevok mladým do života.Tento zvyk sa dodržiava skoro všade, no sú mladomanželia, ktorí nechcú od hostí vyberať peniažky a vtedy sa to na ich želanie nerobí.

--------------------

     Opýtať sa, či sa počas vykrúcanky bude nalievať a ponúkať radostníky?


   Počas vykrúcanky sa v niektorých krajoch nalieva mužom za štamperlík pálenky a ženám sa ponúkajú radostníky, 

(koláč, oblátka, niekde aj malá čokoládka)

  . Je to rôzne, ale väčšinou majú túto úlohu na starosti družba a družica, ale tento zvyk sa žiaľ pomaly vytráca.

Kedy ísť na fotenie

Článok je vo výstavbe

Fotenie mladomanželom odporúčame ešte pred sobášom. Jednak preto, že sú čerstvo upravení, (vlasy, make - up) a hlavne, že celý priebeh svadobnej zábavy je stavaný na nich.

Keď chýbajú v sále, tak nie je možné baviť hostí.
V takom prípade je v sále hosťom dosť dlho, nakoľko tanec bez mladomanželov sú len málokedy ochotní hostia akceptovať, pretože sa stalo v súčasnosti zvykom, že svadobnú zábavu otvárajú tancom mladomanželia.