O predpolnočnom svad. hodovaní

Kde robiť svadobnú hostinu?

Článok je vo výstavbe

V čase, keď už je rozhodnuté, kde sa bude konať svadobná hostina a o koľkej je začiatok, sa stávajú tieto informácie potrebné len pre nás, (skupinu a starejšieho), aby sme sa vedeli časovo zladiť.
Ale keby sme mohli poradiť pri výbere sály, častokrát by sme boli s našimi skúsenosťami veľmi nápomocní.

Ale i náš názor môže byť mierne skreslený a aby sme sa tomu vyhli, zriadili sme na tomto webe rubriku Vaše názory na podnikateľské subjekty . http://skupinaforum.jewel.sk/viewforum.php?f=9 , aby v nej mohol každý prejaviť svoj názor na niektorý z podnikateľských subjektov, s ktorými mal tú česť spolupracovať (na reštauráciu alebo sálu, na obsluhu, kuchyňu, výzdobu, na ich cenové réžie, na kameramanov, fotografov, skupiny, diskotekárov, starejších, a podobne).

Veríme, že po skončení vášho svadobného diania ho v nej prejavíte aj vy, aby ste tak ostatných upozornili na tých najlepších a súčasne ich varovali pred tými, ktorí v plnení svojich záväzkov majú medzery.

O koľkej naplánovať príchod do sály?

Článok je vo výstavbe

Naše skúsenosti zo svadobných dianí hovoria, že pre dosiahnutie najlepšieho výsledku z nich je ideálne, keď svadobná zábava začína, (svojím prvým uvádzacím tancom), až okolo 20:00 hod. a končí niekedy medzi 2:00 - 4:00 hodinou ráno, podľa chuti či fyzickej zdatnosti svadobných hostí.

Prečo?
Lebo, ak si prepočítate, koľko času strávia svadobní hostia v tanci len za tento časový úsek, dopracujete sa k výsledku 4 hodín. Pre porovnanie, za tento čas chôdzou prejdete 20 km, ale prebehnete minimálne 40 km a na to už vážne potrebujete mať dobrú kondíciu, (teda pravidelný tréning). A tanec smelo môžete porovnať s behom.

Ak teda začiatok svadobného diania naplánujete na skoršiu hodinu, pravidelne sa stáva, že väčšina svadobných hostí buď netancuje a nezabáva sa, alebo po vykrúcanke odchádzajú fyzicky zničení.

Je logické, že to nepomôže k vystupňovaniu dobrej nálady, ktorou sa postupne všetci dopracovávame k dosiahnutiu super dobrého výsledku svadby, a že potom táto korunka, (tento výsledok), veľmi chýba na konečnej ozdobe celého, (i niekoľkomesačného) svadobného snaženia.

Preto, pre dosiahnutie najlepšieho výsledku svadby, doporučujeme načasovať príchod svadobného sprievodu do sály niekde medzi 18:00 - 19:00 hodinou, alebo potom posunúť záver svadby na skoršiu hodinu.

Uvítací ceremoniál v sále

Článok je vo výstavbe

Je dobrým zvykom, že súčasťou uvítacieho ceremoniálu je privítanie svadobného sprievodu majiteľom svadobných priestorov. (Prípadne tým poverí niekoho zo svojich zamestnancov). Vtedy je táto časť plne v ich réžii a zvyčajne prajú mladomanželom a svadobným hosťom príjemný pobyt v týchto priestoroch.

Často sa však stáva, že keď majiteľ, (alebo zamestnanci), nie sú zbehlí v rečníckom umení, poveria týmto nás.

Keďže v tejto oblasti je Vierka profesionálka, je to výhradne jej úloha. Prípitkom, chlebom, soľou a vodou víta mladomanželov a svadobných hostí vtipným hovoreným slovom a v spolupráci s nimi i so starejším sa snaží i tejto časti svadby navodzovať rozvíjanie radostnej a veselej nálady tak, ako i po celé svadobné dianie. A k tomu nevyhnutne patrí i rozbitie taniera na črepy, a aj ich pozametanie, aby priniesli mladomanželom šťastie.

Prenos nevesty cez prah

Článok je vo výstavbe

Tu by sme len doporučili, že pokiaľ mladý zať nie je dostatočne fyzicky zdatný, aby bezpečne uniesol svoju nastávajúcu v náručí až za vrch stola, po dohovore so starejším sa táto časť môže vypustiť, alebo prijať iné riešenie.

Niekedy však mávajú nevesty až príliš dlhé svadobné šaty a tie, keď sa dostanú pod nohy mladomanžela, môže dôjsť k ich umazaniu, poškodeniu alebo k inej nehode.
Preto doporučujeme si túto časť ešte pred svadbou odskúšať - natrénovať.

Usadenie hostí

Článok je vo výstavbe

O usadení hostí sa písalo aj v zasadacom poriadku.

Keď si svoju predstavu prekonzultujete so starejším, treba mu i túto časť plne zveriť do rúk, nech to zorganizuje. Veď je za to zaplatený.

O prípitku

Článok je vo výstavbe

Prípitok, (ak sa modlí, tak aj modlitba), patrí medzi slávnostné záležitosti svadby a zvyčajne ich prednesie, respektíve vedie, starejší, lebo je v tom najviac zbehlý.

Ale po dohovore s ním sa môže i táto časť zveriť niekomu inému. Doporučujeme však vybrať niekoho skúseného a vtedy to býva veľmi príjemné spestrenie svadby.

Súčasťou prípitku býva na Slovensku i zaspievanie “Živio”.

Jedenie polievky

Článok je vo výstavbe

Ako prvé jedlo na svadbe, sa zvyčajne podáva predjedlo. Býva už nastreté ešte pred príchodom svadobného sprievodu a po prípitku vyzýva hostí k nemu starejší.

Po ňom nasleduje prinesenie polievky. Čas, pokiaľ obsluha odnáša taniere a príbory z predjedla, nechávame na vzájomné zoznámenie hostí.

Ale už prinesenie prvej misky polievky, využívame na prvú krátku scénku, ktorú prevádzame v spolupráci s mladomanželmi, aby sme hosťom pripravili ďalší zážitok zo svadby a pomaly stupňovali dobrú náladu.

Scénku začína Vierka prednesením krátkej veselej básničky. Po nej sa najprv mladomanželom uviažu podbradníky, aby si neumazali svadobné šaty, keď budú pri vzájomnom kŕmení sa polievkou predvádzať, ako si budú v živote pomáhať.

Aby to nemali také ľahké, starejší im nechá len jeden tanier, jednu lyžicu a zviaže im dokopy dve ruky. Predvádzaním svojej zručnosti a vtipnými poznámkami, za takýchto sťažených podmienok, sa mladomanželia významne podieľajú na vytváraní dobrej nálady.

Delenie kohúta

Článok je vo výstavbe

Po polievke nasleduje ďalší chod a v minulosti to zvyčajne bývalo pečené kura, ryža, kompót.

A tak vznikla na to krátka humorne ladená riekanka, ktorú hovoríme v tom čase, keď roznášajú hlavné jedlo s cieľom, aby ľudia nesedeli potichu za stolom, ako v školskej jedálni.

Táto riekanka má vyplniť čas a prerušiť ticho, ktoré na začiatku vládne pri stolovaní. Predsa len hneď z úvodu ľudia nevedú takú konverzáciu ako okolo jednej - druhej v noci, preto ich bavíme my.

Voľakedy takéto riekanky a dobrú chuť chodili priať mladomanželom a svadobným hosťom samotné kucháročky, no dnes to už nerobievajú, a tak chceme tento veselý zvyk zachovať.

Prvý manželský / rodičovský tanec

Článok je vo výstavbe

Prvý manželský / rodičovský tanec režírujeme tak, aby vyznel od svadobných hostí ako poďakovanie novomanželom za ich pozvanie a zároveň ako poďakovanie novomanželov ich rodičom za výchovu a opateru.

Po svadobnom pohostení starejší v krátkosti otvára svadobnú zábavu tým, že oboznámi svadobných hostí s úvodným tancom, ako bude prebiehať. Tak ich zároveň pozýva na tanečný parket, aby urobili okolo novomanželov kruh.

Po vytvorení kruhu a krátkom spoločnom tanci novomanželov starejší ďalej popáruje nevestu s jej otcom a mladého zaťa s jeho matkou. Chvíľku ich nechá takto tancovať a potom starejší znovu urobí zmenu tým, že popáruje nevestu s otcom mladého zaťa a zaťa s mamkou nevesty. V tom čase otec nevesty a matka ženícha tancujú spolu. Svadobní hostia tvoria kruh.
Ak náhodou niektorý z rodičov už nežije, zastúpi ho jeden z krstných rodičov.

Počas tohto aktu predtancovania a zároveň poďakovania najčastejšie hrávame známy svadobný valčík: “Vydala ma mamka”.

Po dohratí tejto piesne starejší oznámi všetkým prítomným, že sa týmto krokom otvorila svadobná zábava, svadobní hostia sa môžu popárovať a voľne zabávať.

Zvyčajne do úvodného prvého kola zaraďujeme len 3 - 6 pesničiek a zbytočne ho nenaťahujeme, lebo berieme ohľad na to, že všetci sú tesne po jedení.

Tým, že sme ich takto nenásilne donútili, aby sa zapojili do tanca, vytvorili sme veľmi dobré predpoklady na dosiahnutie najlepšieho konečného výsledku z celej svadobnej hostiny.

Zoznamka a prečo?

Článok je vo výstavbe

Milí snúbenci.
Tento príspevok s názvom "zoznámenie hostí" je pre úspech celej svadobnej zábavy najdôležitejší.

Ako to býva zvykom, na svadbách väčšinou sedia rodiny rozdelené tak, že po ženíchovej strane sedí jeho rodina a na strane nevestinej zas nevestina rodina. Čo sa však dosť často stáva? Ak sa ľudia z týchto dvoch rodín medzi sebou nepoznajú, počas celej noci na seba pozerajú, navzájom sa pozorujú, ale nebavia sa spolu, pretože málokedy nájdu odvahu prelomiť ľady a prihovoriť sa neznámej osobe. Potom tak strnulo vyzerá aj zábava na parkete a celkovo celý svadobný program nie je možné robiť bez spolupráce svadobných hostí. Preto je nesmierne dôležité, aby sa tieto neviditeľné "bariéry" prelomili hneď v úvode. Je viacero spôsobov, ako predstaviť rodinu. Nám sa však najviac páči banketový spôsob. Zoznámenie prebieha asi takto. Na tanečný parket pozveme celý vrch stola ( nevestu, ženícha a svadobných rodičov). Prinesú si so sebou pohár s nápojom, ktorý konzumujú. Potom vyzveme hostí, aby prišli tiež na tanečný parket s pohárikom v ruke a každý musí prejsť okolo ženícha, nevesty a rodičov s tým, že sa im predstaví, štrngne si s nimi a tak trocha sa z očí do očí predstavia navzájom. Ľudia takto postupne prechádzajú popri mladomanželoch a tí, čo sa predstavia, ostanú na parkete a vytvárajú kruh. Keď sa všetci zoznámia, kruh sa uzavrie a všetci ešte raz spoločne pripijeme a zvoláme na zdravie mladomanželom. Neverili by ste, aká vrava nastane počas takejto zoznamky. Je to až neuveriteľné, keď pozorujete hostí, ako padajú všetky bariéry a ako sa ľudia navzájom spriateľujú.  No a nehovorím o tom, aká fantastická atmosféra nastane v sále počas zábavy. Preto ak chcete, aby sa hostia na vašej svadbe príjemne cítili, ako medzi svojimi a aby sa dobre zabavili, tak zoznamku určite zaraďte do programu na vašej svadbe. Úspech celej svadby spočíva v spolupráci všetkých zúčastnených ( nevesty, ženícha, svadobných rodičov, starejšieho, hudby, ale tak isto aj svadobných hostí ) a lepšia príležitosť zapojiť ich do spolupráce sa už asi ťažko vyskytne, ak nevyužijete zoznamku.

Ahojte Si zlatá Vierka Posielam ti pusu, veľmi dobrý článok, len ho doplním o pár informácií.

Citácia:
"zoznámenie hostí" je pre úspech celej svadobnej zábavy najdôležitejší.

Nemyslím si, že zoznamka je najdôležitejšia pre dosiahnutie úspechu, ale určite patrí k tým veľmi dôležitým momentom.

Už dávno pozorujem, že úspech svadobnej zábavy, ale nielen jej i každej teamovej činnosti, je ukrytý v príkladnej spolupráci všetkých zúčastnených a ešte vo vzájomnom pochopení a tolerovaní sa. A je jedno, či je to pracovná, športová, spoločenská, či iná činnosť, alebo spolužitie v rodine, vždy je to len a len o spolupráci. A tej sa lepšie darí tam, keď sa ľudia vzájomne nestránia, a neizolujú, ale sa zoznámia a priateľsky k sebe správajú. A na svadbách práve zoznamka veľmi pomáha vytvoriť takúto atmosféru.

Hrali sme i také svadby, na ktorých ľudia vzájomne nespolupracovali, ale tvorili samostatné skupinky, alebo sa nedajbože na seba hnevali. Je samozrejmé, že i tomu zodpovedal výsledok, lebo to viem porovnať.
Našťastie sa však častejšie stretávame s príkladnou spoluprácou, a to je nielen potom pre nás i oveľa väčšia radosť hrať, ale samotní svadobní hostia, odchádzajú zo svadby priam nadšení.

Preto som jednoznačne za realizovanie zoznamky na svadbe, lebo sa ešte ani raz nestalo, že by nepomohla a nepodporila spoluprácu.

O únose nevesty

Článok je vo výstavbe

Tento bod je veľmi dôležitý, lebo zle načasovaný a zorganizovaný veľmi nepriaznivo ovplyvňuje konečný výsledok svadby a treba sa nad nim vážne zamyslieť.

Únos bol zvyk, ktorý sa voľakedy dávno robil o pol noci. Bol to úplne iný únos, ako sa robí dnes a mal úplne iný význam, aký sa mu prikladá dnes. My so starejším, máme nacvičený 20 min. program, počas ktorého okrem iných vecí vysvetlíme hosťom aj to, ako únos prebiehal.

Ale dnešný únos rozhodne neodporúčame, hoci ho akceptujeme, keď sa mladý preň rozhodnú.
Prečo?
Únos takmer vždy naruší svadobnú zábavu. Keď mladomanželia a väčšina svadobných hostí odíde na únos, v sále ostane pár skleslých hostí, ktorí sa ešte môžu aj uraziť, (načo si ma sem pozvali, keď sa chcú zabávať sami).

Tiež treba spomenúť, že keď je únos zorganizovaný v nesprávnom čase, nedovolí podávať jedlo. To potom sťaží prácu v kuchyni a jeho prihrievanie zas zníži kvalitu.

Tiež treba spomenúť, že je to risk ísť autom, ak ste požili nejaký ten alkohol. Môže sa stať nehoda a potom je celá svadba v háji.
Stalo sa nám, že sa svadobníci spoľahli na to, že ich s nevestou policajti nebudú kontrolovať, ale žiaľ prišli o papiere. Našťastie to však nemalo tragický koniec.

Stručne povedané! Naše skúsenosti s únosmi sú, že skoro vždy sa únos prejaví ako najväčší narušiteľ dobrej nálady na svadobnom dianí.
Ak aj tak trváte na jeho uskutočnení, snažte sa ho za pomoci starejšieho správne načasovať a ak sa nezdržíte dlho, potom môže dopadnúť relatívne dobre.