Prvý manželský tanec

Prvý manželský / rodičovský tanec

Článok je vo výstavbe

Prvý manželský / rodičovský tanec režírujeme tak, aby vyznel od svadobných hostí ako poďakovanie novomanželom za ich pozvanie a zároveň ako poďakovanie novomanželov ich rodičom za výchovu a opateru.

Po svadobnom pohostení starejší v krátkosti otvára svadobnú zábavu tým, že oboznámi svadobných hostí s úvodným tancom, ako bude prebiehať. Tak ich zároveň pozýva na tanečný parket, aby urobili okolo novomanželov kruh.

Po vytvorení kruhu a krátkom spoločnom tanci novomanželov starejší ďalej popáruje nevestu s jej otcom a mladého zaťa s jeho matkou. Chvíľku ich nechá takto tancovať a potom starejší znovu urobí zmenu tým, že popáruje nevestu s otcom mladého zaťa a zaťa s mamkou nevesty. V tom čase otec nevesty a matka ženícha tancujú spolu. Svadobní hostia tvoria kruh.
Ak náhodou niektorý z rodičov už nežije, zastúpi ho jeden z krstných rodičov.

Počas tohto aktu predtancovania a zároveň poďakovania najčastejšie hrávame známy svadobný valčík: “Vydala ma mamka”.

Po dohratí tejto piesne starejší oznámi všetkým prítomným, že sa týmto krokom otvorila svadobná zábava, svadobní hostia sa môžu popárovať a voľne zabávať.

Zvyčajne do úvodného prvého kola zaraďujeme len 3 - 6 pesničiek a zbytočne ho nenaťahujeme, lebo berieme ohľad na to, že všetci sú tesne po jedení.

Tým, že sme ich takto nenásilne donútili, aby sa zapojili do tanca, vytvorili sme veľmi dobré predpoklady na dosiahnutie najlepšieho konečného výsledku z celej svadobnej hostiny.


Vytlačiť