O sobášnych obradoch

Ako na plánovanie sobášnych obradov?

Článok je vo výstavbe

Presnosť je výsada kráľovKde a o koľkej začínať sobášny obrad, (v kostole či na úrade), je veľmi dôležité, lebo zlé naplánovanie tohto oficiálneho úvodu môže mať veľký vplyv na nervozitu v svadobnom kolektíve. A tú zrovna na svadbe nepotrebujeme.

Treba všetko precízne zvážiť a naplánovať s dostatočnou časovou rezervou. Nezabudnite pritom počítať ako s nastupovaním a vystupovaním do dopravných prostriedkov, tak aj s možným tzv. mládeneckým preväzom, či iných nepredvídaných zdržaní u nevesty.

Ak aj napriek všetkej snahe a plánom sa to niekedy presne nestihne, netreba z toho robiť tragédiu, alebo sa nechať znervózniť. Väčšina sobášiacich na úradoch aj tak s nejakým možným oneskorením rátajú, no väčší problém môže nastať, keď po sebe nasleduje viac obradov.
A tak, presnosť je i na svadbe veľmi dôležitá.

Preto doporučujeme si pri plánovaní nechať dostatočnú, (nie ale premrštenú), časovú rezervu na všetky úkony a presuny.

Ako sa privezú snúbenci na sobášne obrady?

Článok je vo výstavbe

 

 Väčšinou idú snúbenci na sobáš jedným autom, ktoré je na čele kolóny.


Ale niekedy môžu ísť aj zvlášť. Vtedy ide ženích s družicou, alebo svadobnou mamkou a nevestu zas vedie družba alebo svadobný ocko.
Ak idú snúbenci zvlášť, tak ženích je na čele sprievodu, za ním idú všetci hostia a nevesta prichádza na aute ako posledná.

Ako naplánovať túto časť je na rozhodnutí snúbencov podľa ich možností a zaužívaných zvykov.

Akým spôsobom ísť pred oltár?

Článok je vo výstavbe

Spôsobov, akými snúbenci prichádzajú pred oltár, je viac. Vždy je to však otázka dohody, resp. zvyku. Teda aj to, kto ich pred oltár privedie, môže byť rôzne.

  1. 1, Kňaz privíta snúbencov a celú skupinu svadobčanov pri vchode kostola a privedie ich pred oltár, a to buď ide sám vpredu a za ním ide zať s nevestou, alebo ich privedie tak, že sa držia tzv. štoly kňaza. Za mladým párom idú spravidla vždy svedkovia, ktorí sa za nich postavia už na prahu kostola.
  2. 2, Kňaz čaká celú skupinu svadobčanov pred oltárom a celú skupinu privedie mladý pár, za ktorým idú svedkovia a ostatní svadobní hostia.
  3. 3, Kňaz čaká pred oltárom a do kostola prvá vchádza nevesta s otcom, (niekedy prvým družbom), za ňou ide ženích s mamou, (niekedy prvou družicou),za nimi svedkovia a ostatní hostia.
  4. 4, Najprv si do lavíc posadajú hostia a nakoniec prichádzajú snúbenci so svedkami.
  5. 5, Pri vchode do kostola hostia vytvoria koridor, (špalier), cez ktorý mladý pár aj so svedkami vchádza do kostola.
  6. 6, Tzv. západný spôsob-hostia si posadajú ako prví. Potom prichádza zať s mamou a so svedkami. Pred oltárom sa zať postaví bokom k oltáru a svedkovia sa rozostúpia čelom k sebe. Potom prichádza nevesta s otcom, ktorý vloží ruku nevesty do zaťovej po príchode na jeho úroveň.

Upozorňujem, že je možná aj kombinácia spomínaných spôsobov, záleží na mladomanželoch, ktorý sa im najviac pozdáva. Vždy však treba každý konzultovať jednak s kňazom ale aj s organistom, pretože každá zmena sa musí prejaviť buď na zmene piesne, alebo hlasu hudby. Ináč príchod pred oltár nevyznie.

V niektorých oblastiach pred nevestou,alebo aj zaťom kráča dieťa, (deti), ktoré buď posýpa pred nimi kvety, alebo nesie na vankúšiku krížik, (na ktorý mladý pár skladá prísahu). Občas na vankúšiku bývajú aj obrúčky mladomanželov.

V každom prípade príchod má byť pomalý bez náhlenia!
Sobáš ja najdôležitejšia časť svadobného dňa, a preto celej jeho príprave treba venovať najväčšiu pozornosť.

Ako usadiť hostí v kostole

Článok je vo výstavbe

Úlohou starejšieho je aj pred príchodom do kostola upozorniť hostí akým spôsobom, resp. kde sa majú usadiť.

Svadobní hostia si sadajú a zapĺňajú lavice odpredu.
Pre usadenie rodičov a najbližšej rodiny sa ponecháva len jedna, (prvá), lavica na každej strane. Nezáleží však na tom, či hostia sedia vpravo, alebo vľavo.

V zadných laviciach sedia teda ľudia, ktorí sa chcú zúčastniť bohoslužby, alebo sa prišli len pozrieť, či pogratulovať mladomanželom.

Ako vyprevadiť mladomanželov z kostola?

Článok je vo výstavbe

Po obrade býva pekným zvykom, ak svadobní hostia vytvoria pre mladých tzv. špalier, (koridor), cez ktorý sobášiaci vyvedie mladomanželov až na miesto, kde im ako prvý pogratuluje a následne aj všetci ostatní zúčastnení.

Špalier vyjadruje symbolické vyprevadenie mladých do života zo strany pozvaných hostí. Pri jeho dobrom zorganizovaní sa vytvorí vynikajúci priestor pre postupné gratulácie, čiže najprv najbližšia rodina a až potom ostatní hostia.

Pri gratuláciách by nevesta mala držať len svoju kyticu a preto je dobré, ak nevesta poprosí pri organizovaní svadby niektoré družičky, aby stáli pri gratulovaní za ňou a darované kytice kvetov odoberali.
Tie sa postupne odnášajú do kufra niektorého auta a po príchode na sál sa naaranžujú do pripravených váz.