Ako ísť z kostola

Ako vyprevadiť mladomanželov z kostola?

Článok je vo výstavbe

Po obrade býva pekným zvykom, ak svadobní hostia vytvoria pre mladých tzv. špalier, (koridor), cez ktorý sobášiaci vyvedie mladomanželov až na miesto, kde im ako prvý pogratuluje a následne aj všetci ostatní zúčastnení.

Špalier vyjadruje symbolické vyprevadenie mladých do života zo strany pozvaných hostí. Pri jeho dobrom zorganizovaní sa vytvorí vynikajúci priestor pre postupné gratulácie, čiže najprv najbližšia rodina a až potom ostatní hostia.

Pri gratuláciách by nevesta mala držať len svoju kyticu a preto je dobré, ak nevesta poprosí pri organizovaní svadby niektoré družičky, aby stáli pri gratulovaní za ňou a darované kytice kvetov odoberali.
Tie sa postupne odnášajú do kufra niektorého auta a po príchode na sál sa naaranžujú do pripravených váz.


Vytlačiť