Kde usadiť starejšieho

Kde usadiť starejšieho, hudbu, kameru a fotografa

Článok je vo výstavbe

Z pohľadu dosiahnutia toho najlepšieho výsledku je najvhodnejšie, keď starejší, muzikanti, kameraman a fotograf sedia spolu.

Vtedy sa môžu bez toho, že by to ovplyvňovalo svadobné dianie, nenápadne dohovárať na spoločnej spolupráci, ktorá bude nasledovať v nasledujúcich chvíľach.

Tiež je ale vhodné, aby sedeli pri spoločnom stole so svadobnými hosťami.
Tak získajú možnosť s nimi komunikovať, vidia aká je atmosféra a čo majú zvoliť do dobrej nálady.


Vytlačiť