O závere svad hostiny

Ako na záver svadby?

Článok je vo výstavbe

Niekomu sa bude zdať, že záver svadby je jednoduchá a nepodstatná vec, ale v skutočnosti opak je pravdou. To je, ako keď roky staviate krásny dom a na záver ho pokazíte nevhodnou kombináciou farieb. Dom prestriekať môžete, ale šancu “opraviť záver svadby” už nedostanete.

     Pretože sa už roky zúčastňujeme svadobného diania, vieme, že všetkým sa najviac páči “spontánny záver”, ktorý sa hlboko vryje do srdca každého.

     Aby sa takým stal, treba ho, po prvé, správne načasovať.
     Preto nesmie byť naplánovaný ani príliš skoro, ani príliš neskoro. V súčasnosti je na záver svadby najvodnejší čas niekde medzi 2 až 4 hodinou. To sa dá však presne určiť len priamo na svadbe, okolo 1 - 2 hodiny, aj to nenápadným zisťovaním nálady všetkých hostí. V tom čase táto záležitosť vždy púta našu najväčšiu pozornosť, lebo keď sa to prešvihne, spontánny záver sa nedosiahne.

----------------------------- 

      Po druhé, k dosiahnutiu takého záveru neodmysliteľne patrí, aby sa ho zúčastnilo čo najviac svadobných hostí, najlepšie všetci. Preto treba neustále medzi nimi nenápadne sondovať ich náladu, ako sa cítia a zabávajú.
      Pri rozhovore s nimi napríklad otázka typu: “Tak super sa zabávate, že uvažujeme záver svadby presunúť zo štvrtej na piatu hodinu?” vám odhalí, či im to vyhovuje, alebo svoj odchod už naplánovali na tretiu hodinu, z dôvodov tých a tých . . . .

----------------------------- 

      Po tretie, medzi muzikantmi a starejšími sa traduje nesprávny názor, že do záveru treba svadobných hostí utancovať, (uštvať, alebo podobne), lebo len vtedy odchádzajú zo svadby spokojní.
     Áno, treba ich pred ukončením dostatočne vytancovať, ale tak, aby v nich ostalo ešte dostatok fyzických síl aj na to, že sa môžu záverom pokochať. Ak sa to tak nestane, tiež sa spontánne zakončenie svadby nedosiahne.

     Zrealizovať to, je plne v rukách skupiny, (diskotekára), v spolupráci so starejším a s mladomanelmi. Vyžaduje to od nich veľmi prezieravú réžiu:

  - výdaja síl svadobných hostí v tanci a
  - zas spätného príjmu ich síl počas prestávok, svadobných programov, (krátkych scénok), hier, spevu a konzumovania jedla počas celého svadobného diania.


     Nie je to vôbec jednoduché a bez dostatočných skúseností a príkladnej spolupráce  všetkých vedúcich osôb svadby, (starejšieho, skupiny, mladomanželov, svadobných rodičov, kamery a fotografa, i obsluhujúceho personálu), to dosiahnuť ani nie je možné.

      Ale, ak sa všetko dobre zrealizuje, potom finálnym výsledkom svadby je, že všetkým zúčastneným svadobného diania zostali v závere sily aj na vzájomnú rozlúčku, aj na poďakovanie za uplynulé krásne chvíle a odchádzajú z nej nadšení.

     Chcieť dosiahnuť takýto výsledok svadby, by malo byť nesmiernou túžbou všetkých zúčastnených.

O záverečnom poďakovaní

Článok je vo výstavbe

Záverečné poďakovanie je veľmi dôležitá vec a dáva vynikajúci punc za každou vydarenou spoluprácou, nielen za svadbou.

     Treba si uvedomiť, že na dosiahnutí najlepšieho výsledku svadby sa nepodieľa len starejší alebo kapela. Je to spolupráca všetkých zúčastnených počnúc mladomanželmi, svadobnými rodičmi a blízkou rodinnou, svadobnými hosťami, obsluhujúcim personálom a krčmárom, starejším a kapelou, kameramanom a fotografom. Každý jeden z nich sa svojim konaním počas svadobného diania automaticky pričiní na jeho dosiahnutí. A tak je samozrejmé, že poďakovať treba všetkým.

     Poďakovanie by sa malo uskutočniť na záver a mal by ho realizovať ten, kto je v tom zbehlý a má prehľad. V našom prípade je na to najvhodnejší starejší, ktorý režíruje celé svadobné dianie.

     V súčasnosti však nastáva problém ten, že do záveru už nezostávajú všetci svadobní hostia ako voľakedy, ale z pravidla odchádzajú už po vykrúcanke. A keď na záver príde rad na poďakovanie, tak sa tam (zvyčajne) nachádza len tretina zo zúčastnených.

     Preto náš návrh znie, že treba poďakovanie presunúť na záver vykrúcanky, ale s vysvetlením, prečo sa to tak realizuje. A s prízvukovaním, že svadobná zábava pokračuje ďalej.