O záverečnom poďakovaní

O záverečnom poďakovaní

Článok je vo výstavbe

Záverečné poďakovanie je veľmi dôležitá vec a dáva vynikajúci punc za každou vydarenou spoluprácou, nielen za svadbou.

     Treba si uvedomiť, že na dosiahnutí najlepšieho výsledku svadby sa nepodieľa len starejší alebo kapela. Je to spolupráca všetkých zúčastnených počnúc mladomanželmi, svadobnými rodičmi a blízkou rodinnou, svadobnými hosťami, obsluhujúcim personálom a krčmárom, starejším a kapelou, kameramanom a fotografom. Každý jeden z nich sa svojim konaním počas svadobného diania automaticky pričiní na jeho dosiahnutí. A tak je samozrejmé, že poďakovať treba všetkým.

     Poďakovanie by sa malo uskutočniť na záver a mal by ho realizovať ten, kto je v tom zbehlý a má prehľad. V našom prípade je na to najvhodnejší starejší, ktorý režíruje celé svadobné dianie.

     V súčasnosti však nastáva problém ten, že do záveru už nezostávajú všetci svadobní hostia ako voľakedy, ale z pravidla odchádzajú už po vykrúcanke. A keď na záver príde rad na poďakovanie, tak sa tam (zvyčajne) nachádza len tretina zo zúčastnených.

     Preto náš návrh znie, že treba poďakovanie presunúť na záver vykrúcanky, ale s vysvetlením, prečo sa to tak realizuje. A s prízvukovaním, že svadobná zábava pokračuje ďalej.


Vytlačiť