Svadobný program JEWEL SK

Svadobný program JEWEL SK

Článok je vo výstavbe

V roku 2009 musel s nami pre pracovné vyťaženie prerušiť spoluprácu náš priateľ starejší Milan, a jeho žezlo prevzala Vierka. Nakoľko sme inováciou nových prvkov do pôvodného svadobného programu zachovali v ňom všetko to dobré a osvedčené, nie je nutné ani aktualizovať tieto informantívne články.
Súčasne foto bývalého starejšie Milana, ako i zmienka o ňom, zostáva pre nás krásnou spomienkou na našu nádhernú, plodnú
 a nesmierne šťastnú vzájomnú spoluprácu. Mnohí, ktorí nás zažili vedia, že bola naozaj príkladná, a spoločne dosiahnuté výsledky stáli naozaj za to.

Milí snúbenci.
Ak hľadáte na svoju svadbu tú správnu muziku a starejšieho, tak túžite nájsť niekoho fakt skúseného a zodpovedného. Dovoľte, aby sme vám pri tejto príležitosti ponúkli služby a skúsenosti nášho svadobného teamu a pomohli vám tak dosiahnuť nezabudnuteľné krásne chvíle na vašu svadbu.

Sme trio. Tvorí ju starejší Milan, speváčka Vierka, ktorá pomáha aj pri svadobnom programe, a hudobník Jozef.

V našej réžii to celé začíname už organizovaním svadby cez internet dlho pred jej termínom. Od samého začiatku sa snažíme komunikovať s Vami - snúbencami a pomáhať Vám našimi skúsenosťami pri organizovaní vašej svadby. (Či už je to pomoc pri výbere správnej svadobnej sály, alebo s časovým harmonogramom, atď.....)

Úspech každej svadby spočíva v príkladnej spolupráci mladomanželov, starejšieho, muziky, kameramana, fotografa, obsluhy, atď, .... ale aj samotných svadobných hostí. Vytvorenie tejto spolupráce má na starosti starejší, a my, ako hudba, sme mu v tom nápomocný.

V deň svadby práca nášho Jewel teamu začína už u ženícha, kedy, ako trio, prídeme k nemu, privítame a usmerňujeme hostí a bavíme ich podľa potreby harmonikou, spevom, a vtipným slovom. Počas schádzania hostí u ženícha si starejší súčasne pripraví dvoch družbov, ako pomocníkov, ktorí pôjdu hľadať nevestu. Vo vopred dohodnutý čas začne samotná odobierka ženícha od svadobných rodičov. Po nej starejší informuje hostí, kde a ako sa pôjde pre nevestu, čo sa tam bude diať a pokiaľ sa dá, zapája ľudí do spevu, aby sa tak navodila veselá svadobná atmosféra.

Snažíme sa, aby sa spevom prichádzalo i k neveste. Vierka v tom čase už popredu odišla prichystať rodinu nevesty na príchod ženícha a jeho svadobnej družiny. Keď tí, na čele so starejším, zabúchajú na dvere u nevesty, tak im, spolu so svadobnými rodičmi a hosťami nevesty, Vierka otvorí dvere, aby medzi ňou a starejším nastala vtipná konverzácia, ktorá má vytvoriť veselú náladu u svadobných hostí. Vtipným slovom sa ich pýta kto sú, načo prišli, a čo priniesli. Po skončení tohto dialógu, svadobní rodičia dajú súhlas k tomu, aby ženíchova svadobná družina vošla do domu.

Tam starejší požiada svadobných rodičov o zvolenie, aby mohli jeho pomocníci - družbovia pohľadať nevestu. Na tento účel Vierka pripravila a poučila falošné nevesty ako sa majú správať, ktoré sa ako prvé ponúknu ženíchovi, aby sa tak veselosťou odľahčilo napätie, ktoré hlavne zo začiatku sprevádza každé svadobné dianie. Pokým tieto nevesty družbovia hľadajú, spievame svadobné piesne.

Keď sa k ženíchovi dostane tá pravá, vymenia si kyticu a pierko a nasleduje poďakovanie celej rodine.

Po poďakovaní má i nevesta odobierku, po ktorej nasleduje cesta na sobáš.

Starejší teraz celej svadobnej rodine vysvetlí, kam sa pôjde na sobáš, akým spôsobom sa bude vchádzať do kostola, kde sa bude parkovať, či sa pôjdu po sobáši fotiť, kedy budú gratulácie a množstvo iných organizačných vecí, ktoré hostia musia vedieť, aby nenastal chaos z neinformovanosti. Starejší tak hostí priebežne informuje a organizuje udalosti, aby sa predišlo nedorozumeniam a zmätkom. Len vtedy, keď sú hostia správne informovaní a vedení, celý priebeh oficiálnej časti svadby je plynulý a pokojný, bez zbytočných stresov.

Po sobáši prichádzajú mladomanželia spoločne so svadobnou družinou do sály, kde ich buď privíta personál, alebo v prípade, že to nemá kto urobiť, víta ich Vierka.Po rozbití taniera ženích prenesie nevestu cez prah za vrch stola. Nasleduje usadenie hostí, spoločná modlitba (ak si to mladý želajú ) a slávnostný prípitok.

Po tomto úvode nastal čas na svadobné hodovanie, pri ktorom Vierka so starejším robia program. Sú to humorné príhovory k jedlám, aby sa tak vyplnil čas, a zabavili hostia pokým personál roznáša jedlo medzi všetkých hostí.

Po jedle otvárajú mladomanželia svadobnú zábavu prvým manželským tancom. Starejší pozve na tanečný parket všetkých hostí, a vytvorí s nimi okolo tancujúcich novomanželov kruh. Neskôr v strede kruhu zorganizuje starejší aj rodičovský tanec, ako poďakovanie mladých za rodičovkú opateru a výchovu a za pozvanie a svadobné pohostenie hostí.Potom až do polnoci prebieha na sále volná tanečná zábava, ktorú starejší za spolupráci Vierky spestruje hovoreným slovom, či spevom za doprovodu harmoniky, alebo organizovaním rôznych hier. Všetko podľa potreby pre danú chvíľu.

Keď nadíde polnoc – čas na odobranie vienka nevesty, spoločne s mladomanželmi predvádzame hosťom celý zvyk, ako volakedy prebiehal na Podhorí.

Starejší aj so svojimi pomocníkmi družbami ako traja mudrci vchádzajú do sály, aby vypýtali nevestu na odobratie jej vienka a na jej prezlečenie zo svadobného rúcha. Súčasne Vierka hovoreným slovom doprevádza udalosti, aby boli hostia v obraze. Súčasne je celý polnočný program podfarbovaný k tomu ladenou hudbou. V tomto článku nie je dosť priestoru na podrobnejšie vysvetlenie polnočného programu, ktorý trvá takmer 20 minút. V jeho závere nevesta spomedzi slobodných dievčat jednu obdaruje vienkom a ženích zas odobraté pierko venuje slobodnému mládencovi.

Po tom nasleduje vykrúcanka (rosa), ktorú občas tancuje nevesta v kroji, alebo až po nej sa ide prezliecť.


Pokým sa nevesta prezlieka, na sále to vrie, lebo nastal čas na prijímanie ženícha do cechu ženáčov. Slobodní sa so ženíchom lúčia a ženatí ho prijímajú medzi seba. Je to veľmi pekná akcia, chlapi si zaspievajú, pripijú a keď sú aj ženy ústretové, tak počas prijímania vytvoria okolo chlapov kruh a tancujú okolo nich.

Keď je mladá nevesta prezlečená, privítame ju aj so ženíchom v sále už ako mladú pani a pána.Potom už do rána prebieha volná zábava a ak je na to priestor, vsúvame znova rôzne prvky programu. Napr. nevesta so zaviazanými očami hľadá ženícha medzi mužmi, krája sa svadobná torta, čítajú sa svadobné telegramy, atď.


Celý priebeh zábavy prebieha pod našou réžiou a snažíme sa kombinovať jednotlivé časti svadobnej hostiny tak, aby zábava a dobrá nálada gradovala až do úspešného konca. Samozrejme, vždy všetko konzultujeme s mladomanželmi a aj od ich ústretovosti závisí konečný úspech svadby. Oni sú vzorom pre všetkých hostí.

A musíme vyzdvihnúť, že sa neustále na svadbách stretávame s mladomanželmi i so svadobnými hosťami, ktorým príkladná spolupráca nie je cudzia. To je potom radosť robiť.

V čom je ale zmysel celého programu Jewel teamu?
V tom, že svadba je časove dosť dlhý maratón (častorkát aj 15-16 hodín), a bez neustálych, citlivo vedených zmien tanečnej zábavy, programu či hovoreného slova, hier, spevu a oddychu, a i príkladnej spolupráce všetkých, sa nedá dosiahnuť úspešný výsledok.

Tým, že už máme skúsenosti získané z odohratých svadieb, v danú chvíľu vidíme, či je vhodnejšie spraviť hru, zobrať harmoniku a spievať, alebo urobiť tanečné kolo, či niečo iné. Keď sa v správny čas zaradí to najvhodnejšie, vtedy sa dosiahne najlepší výsledok. Mať dar toto vystihnúť sa dá získať len skúsenosťami.

Ak sa vám náš, v krátkosti opísaný, program zapáčil, neváhajte, a využite náš team k tomu, aby ste aj o niekoľko rokov na svoju svadbu spomínali v dobrom, s radosťou v srdci a s úsmevom na tvári. Sme tu pre VÁS.

Teší sa na Vás Vierka a Jojo z hudobnej skupiny JEWEL SK,
spoločne so starejším Milanom ako:
Svadobný Jewel team.

JEWEL SK = spolupráca

Článok je vo výstavbe

JEWEL team = spolupráca: mladomanželia + starejší + skupina+ svadobní hostia


Prečo a ako vznikol JEWEL team?
Počas našej hudobnej produkcie sme odohrali svadby s rôznymi starejšími. Boli dobrí i zlí, priemerní, ale aj podpriemerní.
Niektoré tieto svadby skončili celkom dobre, ale niekedy skončili obrovským fiaskom. Ten zlý pocit z takéhoto výsledku, neprajem zažiť nikomu.
A tak sme si povedali dosť! Viac niečo podobné zažiť nechceme a nemienime.

A to nás donútilo konať, že som si nacvičila program starejšieho a začala som robiť starejšiu.
Tento nápad dostal Jojo i réžiu nad ním. Ja som sa zas zhostila svojej úlohy a výsledok bol: "nad očakávanie viac než dobrý". No robiť starejšiu a zároveň aj spievať je veľmi namáhavé, hlavne hlasovo. Preto sme bádali ďalej. A tak prišla myšlienka: “Čo keby sme medzi nás pribrali starejšieho, ale spoľahlivého a zapáleného pre vec.”

A potom to prišlo.
Viackrát sme mali tú česť na svadbách spolupracovať so starejším Milanom Sopkom. Dlhé roky robí túto robotu, a keď som ho videla prvýkrát, už vtedy sme si s Jojom povedali: “Toto by mohol byť ten správny člen medzi nás.”

A keď sme potom zhodnotili všetky akcie, na ktorých sme sa postupom času zišli, výsledok bol: "že nám vždy dopadli veľmi dobre". Milan vždy 100% ťahal so svojím programom hostí do nálady a my zas hudobnou produkciou. Jemu sa dobre spolupracovalo s nami a nám zas s ním. Spoločne sme sa počas akcie dobíjali energiou, ktorú sme potom rozdávali medzi hostí.
Ale aj tak vtedy táto spolupráca fungovala len na momentálnej improvizácii a mala svoje obmedzenia. Preto sme si spoločne povedali:
”Nacvičme spoločný program, zapojíme do spolupráce všetkých účastníkov svadobného diania, aby sme mohli ponúknuť ešte väčšiu kvalitu a zároveň tak zväčšíme svoje možnosti na vytvorenie lepšej nálady. A začnime ho ponúkať spoločne - ako naše spoločné služby.”

A tak vznikol JEWEL team.

-----------------------

V čom sú záruky JEWEL teamu?
Vieme, že ako jednotliví členovia JEWEL teamu sme schopní dosiahnuť najlepšie výsledky, (v podobe dobrej zábavy), len vtedy, keď sme na svadbe spolu.
Len vtedy sa môžeme snúbencom zaručiť za 100% výsledok, lebo len tak sa prejaví naša zohratosť, spoločné názory, ale hlavne spoločné ciele, ktoré náš JEWEL team má.

V prípadoch, keď snúbenci chcú len starejšieho, alebo len hudbu sa za dosiahnutie takéhoto výsledku nemôžeme zaručiť, lebo sa jednoducho nedá dosiahnuť. A preto radšej takéto požiadavky odmietame.

Veríme v to, že každému predsa ide o to isté - o dosiahnutie najlepšieho výsledku.
Snúbenci ho chcú, hostia tiež a ani my nie sme výnimkou. A tiež si v žiadnom prípade nemienime pokaziť ani svoje dobré meno.

Ale hlavný dôvod odmietania je ten, že po každej odohratej akcii chceme odchádzať s pocitom dobre vykonanej práce, a že máme zas o niekoľko priateľov viac.

Lebo len dobré výsledky robia dobrých priateľov.

--------------------

Aké sú plusy JEWEL teamu?
Čo je nesmierne dôležité, je to, že na nácvikoch dokážeme viesť pracovnú debatu bez hádok a tento postoj prenášame i na akcie.
Vieme si vytknúť nedostatky bez toho, aby sme sa urážali. Vieme, že kritika je mienená dobre, so zámerom, aby odstránila nedostatky, ktoré ešte máme.

Ďalšie plus, ktorý nás spoločne spája je, že ani jeden z nás nekonzumuje alkohol.
Táto skutočnosť nekonzumovania alkoholu u niektorých muzikantov a starejších ešte stále nie je dominantnou vlastnosťou, čo je nesmierna chyba. Často potom nemôžu vykonávať svoju prácu tak, ako majú a kazia tak dobré meno kolegom.

Starejšiemu sa zle robí s opitými hudobníkmi a hudbe sa ťažko pracuje s opitým starejším a keď sa opijú spoločne, je to hotová katastrofa.

Veríme však, že podobné javy budú na svadbách postupne miznúť, až sa stratia úplne.

--------------------

O svadobnom rograme JEWEL teamu
Táto časť sa neustále inovuje

Milanove znalosti o svadobných zvykoch z okolia Banskej Štiavnice sme zužitkovali v svadobnom programe, ktorý neustále rozširujeme a na svadobnej hostine predvádzame v podobe

Podhorskej svadby.


I moje skúsenosti starejšej sme zužitkovali, pretože program robíme a uvádzame spoločne s Milanom za hudobného doprovodu.

A keď nás Jojo, pri odobierkach u ženícha i nevesty, doplnil hudobným doprovodom na harmonike, dostalo to ten správny nádych.

Zároveň do programu zapájame aj svadobných hostí s mladomanželmi

A výsledky? Tie sa dostavujú lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo.