23 feb
   JEWEL team = spolupráca: "mladomanželia + starejšia Vierka + harmonikár Jojo + skupina JEWEL SK + svadobní hostia"   


     Prečo a ako vznikol JEWEL team?
     Počas našej hudobnej produkcie sme hudobná skupina JEWEL SK odohrali svadby s rôznymi starejšími. Boli dobrí i zlí, priemerní, ale aj podpriemerní.
     Niektoré tieto svadby skončili celkom dobre, ale zažili sme i také, ktoré skončili obrovským fiaskom. Aj keď urobili všetko čo bolo v našich silách, to, čo dokázal pokaziť opitý starejší, sme už zmeniť v dobré nedokázali. Nebola to naša vina, ale aj tak ten zlý pocit z takéhoto výsledku, neprajeme zažiť nikomu.
     A tak sme si povedali dosť! Viac niečo podobné zažívať nechceme a nemienime.

     A to nás donútilo konať, že Vierka si nacvičila program starejšieho a ona začala robiť starejšiu.
     Tento nápad dostal Jojo i réžiu mal nad ním. Vierka sa zas zhostila svojej úlohy a výsledok bol už na prvej svadbe, na ktorej prvýkrát robila starejšiu: "nad očakávanie viac než dobrý". No robiť starejšiu a zároveň aj spievať je veľmi namáhavé, hlavne hlasovo. Preto sme bádali ďalej. A tak prišla myšlienka: “Čo keby sme medzi nás pribrali starejšieho, ale spoľahlivého a zapáleného pre vec?”

     A potom to prišlo.
     Viackrát sme mali tú česť na svadbách spolupracovať so starejším Milanom Sopkom. Dlhé roky robí túto robotu, a keď sme ho videli prvýkrát, už vtedy sme si povedali: “Toto by mohol byť ten správny člen medzi nás.”     A keď sme potom zhodnotili všetky akcie, na ktorých sme sa postupom času zišli, výsledok bol: "že nám vždy dopadli ešte lepšie ako veľmi dobre". Milan vždy 100% ťahal so svojím programom hostí do nálady a my zas hudobnou produkciou. Jemu sa dobre spolupracovalo s nami a nám zas s ním. Spoločne sme sa počas akcie dobíjali energiou, ktorú sme potom rozdávali medzi hostí.
     Ale aj tak vtedy táto spolupráca fungovala len na momentálnej improvizácii a mala svoje obmedzenia. Preto sme si spoločne povedali:
     ”Nacvičme spoločný program, zapojíme do spolupráce všetkých účastníkov svadobného diania, aby sme mohli ponúknuť ešte väčšiu kvalitu a zároveň tak zväčšíme svoje možnosti na vytvorenie lepšej nálady. A začnime ho ponúkať spoločne - ako naše spoločné služby.”

     A tak vznikol JEWEL team.
    V roku 2009 sa ale trio: "starejší Milan, Vierka, Jojo" zmenilo (pre pracovnú vyťaženosť Milana v elektro - inštalačných prácach (viď.: jeho firmu SOMIX))  na duo, ktoré zostalo a osvedčilo sa ako výborné riešenie: "Starejšia Vierka a harmonikár Jojo".  

-----------------------

     V čom sú záruky JEWEL teamu?
     Vieme, že ako jednotliví členovia JEWEL teamu sme schopní dosiahnuť najlepšie výsledky, (v podobe dobrej zábavy), len vtedy, keď sme na svadbe spolu.
     Len vtedy sa môžeme snúbencom zaručiť za 100% výsledok, lebo len tak sa prejaví naša zohratosť, spoločné názory, ale hlavne spoločné ciele, ktoré náš JEWEL team má.

     V prípadoch, keď snúbenci chcú len starejšieho, alebo len hudbu sa za dosiahnutie takéhoto výsledku nemôžeme zaručiť, lebo sa jednoducho nedá dosiahnuť. A preto radšej takéto požiadavky odmietame.

     Veríme v to, že každému predsa ide o to isté - o dosiahnutie najlepšieho výsledku.
     Snúbenci ho chcú, hostia tiež a ani my nie sme výnimkou. A tiež si v žiadnom prípade nemienime pokaziť ani svoje dobré meno.

     Ale hlavný dôvod odmietania je ten, že po každej odohratej akcii chceme odchádzať s pocitom dobre vykonanej práce, a že máme zas o niekoľko priateľov viac.
     Lebo len dobré výsledky robia dobrých priateľov!

--------------------

     Aké sú plusy JEWEL teamu?
     Čo je nesmierne dôležité, je to, že na nácvikoch dokážeme viesť pracovnú debatu bez hádok a tento postoj prenášame i na akcie.
     Vieme si vytknúť nedostatky bez toho, aby sme sa urážali. Vieme, že kritika je mienená dobre, so zámerom, aby odstránila nedostatky, ktoré ešte máme.

     Ďalšie plus, ktorý nás spoločne spája je, že ani jeden z nás nekonzumuje alkohol.
     Táto skutočnosť nekonzumovania alkoholu u niektorých muzikantov a starejších ešte stále nie je dominantnou vlastnosťou, čo je nesmierna chyba. Často potom nemôžu vykonávať svoju prácu tak, ako majú a kazia tak navyše aj dobré meno kolegom.

     Starejšiemu sa zle robí s opitými hudobníkmi a hudbe sa ťažko pracuje s opitým starejším a keď sa opijú spoločne, je to hotová katastrofa.
     Veríme však, že podobné javy budú na svadbách postupne miznúť, až sa stratia úplne.

--------------------

     Pár slov o svadobnom programe JEWEL teamu.
     Táto časť sa neustále inovuje. 

     Milanove znalosti o svadobných zvykoch z okolia Banskej Štiavnice sme zužitkovali v svadobnom programe, ktorý neustále rozširujeme a na svadobnej hostine predvádzame v podobe: 
     "Podhorskej svadby".

     V súčasnosti sme skúsenosti starejšej Vierky a harmonikára Joja zužitkovali takým spôsobom, že program robíme a uvádzame spoločne s za hudobného doprovodu harmoniky. Vierka má na starosti viac hovorené slovo, ktoré pravidelne inovuje a Jojo zas hudobné záležitosti spojené s hrou na harmonike. Je to drahá elektronická harmonika a vieme ju (aj vysielačkové mikrofóny) ozvučiť kvalitnou - prenosnou aparatúrou i v priestoroch, kde nie je 220V. A to tak, aby znela, spolu s mikrofónmi, dostatočne nahlas. (Napr. keď sa robí odobierka v prírode, ale i samotný sobáš.) 

     Zároveň do programu zapájame aj svadobných hostí s mladomanželmi.

     A výsledky? Tie sa dostavujú lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo!

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie

  •  JEWEL SK - hudobná skupina 
  • Vierka Triznová - Giertlová
  • +421 905 936 833
  • vierka@jewel.sk
  •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica